Strona główna/Urząd/Aktualności/Czerwionka-Leszczyny - Gmina otwarta na fundusze strukturalne

Czerwionka-Leszczyny - Gmina otwarta na fundusze strukturalne

Aktualności 4 Października 2006

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach konkursu przeprowadzonego przez Związek Powiatów Polskich na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego otrzymała certyfikat "Gmina otwarta na fundusze strukturalne". Celem konkursu było wyróżnienie samorządów szczególnie zaangażowanych w pozyskiwanie funduszy strukturalnych oraz promocja dobrych praktyk z tego zakresu. Wręczenie certyfikatów odbyło się 4 października br. w Będzinie. W imieniu Gminy i Miasta wyróżnienie odebrała Sekretarz Gminy i Miasta Pani Irena Woźnica. W ramach konkursu gmina musiała spełnić m. in. następujące kryteria: realizacja co najmniej jednego projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych, zatrudnianie minimum 1 pracownika posiadającego indywidualny certyfikat ZPP "Ekspert do spraw funduszy strukturalnych", posiadanie aktualnej strategii rozwoju społeczno – gospodarczego, prezentacja dobrej praktyki z zakresu wykorzystania przez gminę funduszy strukturalnych, posiadanie przygotowanej dokumentacji technicznej przydatnej w procesie aplikowania o fundusze strukturalne w latach 2007 – 2013. Na 100 możliwych punktów do zdobycia w ramach konkursu gmina otrzymała 85 co kwalifikowało się do otrzymania certyfikatu. 
Równolegle przeprowadzony został drugi konkurs dla osób, które skutecznie angażują się w pozyskiwanie funduszy strukturalnych na rzecz swojej gminy oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje. W ramach tego konkursu indywidualne wyróżnienie otrzymał Pan Andrzej Wącirz, któremu wręczono certyfikat "Ekspert w dziedzinie funduszy strukturalnych". 

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż gmina zrealizowała lub realizuje następujące inwestycje ze środków Unii Europejskiej:

  • Budowa ul. K. Miarki-bocznej z odwodnieniem w sołectwie Bełk, wartość projektu: 806 663,00zł finansowany z programu SAPARD, działanie 3 Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich,
  • Kanalizacja sanitarna Leszczyny Stare, wartość projektu: 6 817 340,00zł finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska,
  • Przebudowa nawierzchni ul. Szyb Zachodni w dzielnicy Czuchów, wartość projektu: 2 174 067,95zł finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji.
  • Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz wykonanie trybun w Bełku, wartość projektu: 139 079,14zł finansowany z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. 
    Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy z Centrum Multimedialnym w Szczejkowicach, wartość projektu: 72 153,96zł finansowany z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
  • Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej oraz urządzenie terenu w Palowicach, wartość projektu: 168 774,68zł finansowany z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.
do góry