Strona główna/Urząd/Aktualności/Comenius po raz drugi w Zespole Szkół nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Comenius po raz drugi w Zespole Szkół nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 8 Lutego 2010
Tym razem to uczniowie Szkoły Podstawowej będą realizowali, począwszy od września bieżącego roku przez kolejne dwa lata, międzynarodowy projekt programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół, którego tematem są "Różne Gry w Różnych Krajach". 
Projekt powstał w wyniku wielomiesięcznej współpracy nauczycieli szkół partnerskich z Hiszpanii, Włoch, Turcji, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Polski i został bardzo wysoko oceniony przez Narodowy Komitet Ewaluacyjny, gdyż na poziomie europejskim uzyskał 93.15 punktów na 100 możliwych i został zaakceptowany do realizacji przez Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jest to drugi projekt programu Comenius realizowany w ZS1, dzięki któremu, uczniowie i nauczyciele szkoły mogą poznawać kraje europejskie, doskonalić znajomość języków obcych i czuć się w pełni zintegrowani z Europą. 
Realizacja projektu jest finansowana ze środków Unii Europejskiej, Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznał szkole €15 000 na ten cel.
Głównym celem projektu jest poznanie innych europejskich kultur (poprzez gry) oraz poznawanie innych systemów edukacyjnych, organizacji szkół, zarządzania i metodyki nauczania różnych przedmiotów w szkołach podstawowych. Intencją pomysłodawców tematu projektu jest to, by dzieci poznały inne kultury, style życia, by nauczyły się bawić, grać kreatywnie, z wyobraźnią, nauczyły się gier, zabaw grupowych ( w przeciwieństwie do gier komputerowych granych indywidualnie), organizowania gier ( w przeciwieństwie do gier z ustalonymi sposobami i regułami), rozwiązywania sytuacji problemowych.
Uczniowie poznają formy spędzania czasu i aktywności fizycznej, które są najpopularniejsze wśród uczniów szkół partnerskich, poznają i nauczą się nowych gier zespołowych, wymyślą nowe gry dydaktyczne, z którymi wymienią się z partnerami. W trakcie realizacji zadań wzrośnie motywacja uczniów do nauki języka angielskiego poprzez umożliwienie im kontaktów z rówieśnikami ze szkół partnerskich, z którymi będą mieli wiele okazji do komunikowania się, doskonaląc swoje umiejętności językowe. Praca nad projektem, komunikacja z rówieśnikami przyczyni się do kształtowania u uczniów postawy europejskiej, poczucia przynależności i tożsamości europejskiej, otwartości na inne kultury, poszanowanie innych narodów i kultur.
Nauczyciele, realizując działania projektu wraz z uczniami będą stymulować ich dziecięcą kreatywność, wykorzystają naturalną ciekawość, zwiększą efektywność nauczania przedmiotów, np. matematyki, przyrody, wychowania fizycznego. Nauczyciele uczestniczący w projekcie poprzez kontakty emailowe oraz wizyty w zagranicznych szkołach poznają systemy edukacyjne innych krajów europejskich oraz organizację nauczania w szkołach partnerskich, wymienią się doświadczeniami, poznają nowe metody nauczania przedmiotów i języka angielskiego, rozwiną własne umiejętności językowe. 
Wiosną 2011 roku na zaproszenie ZS1 do Czerwionki-Leszczyn przyjadą z wizytą roboczą delegacje szkół partnerskich. W czasie spotkania zostaną sfinalizowane i podsumowane działania projektu, odbędą się spotkania delegatów ze społecznością szkolną, ponadto goście będą mieli możliwość poznania najcenniejszych i najciekawszych miejsc naszego regionu oraz kultury. 
Praca nad realizacją projektu przyniesie wiele korzyści nie tylko uczniom, nauczycielom, szkole, ale także rodzicom i społeczności lokalnej, którzy zaproszeni zostali do współpracy na poszczególnych etapach realizacji zadań projektu
do góry