Strona główna/Urząd/Aktualności/Co czyje – inwentaryzacja sieci grzewczych

Co czyje – inwentaryzacja sieci grzewczych

Aktualności 20 Kwietnia 2015

Naniesienie wszystkich sieci ciepłowniczych do systemu elektronicznych map, ustalenie prawa własności oraz uregulowanie służebności gruntów, przez które te sieci przebiegają, to cele, które wyznaczył sobie powołany 15 kwietnia z inicjatywy grupy SEJ (Spółka Energetyczna „Jastrzębie” i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju) zespół projektowy.

Zespół składający się z przedstawicieli grupy SEJ i samorządów: Jastrzębia-Zdroju, Knurowa, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia, Żor, Czerwionki-Leszczyn i Pawłowic będzie pracował nad rozwiązaniami administracyjno-prawnymi, które usprawnią przeprowadzenie inwentaryzacji sieci i pozwolą na jednoznaczne uregulowanie kwestii własności i służebności gruntów, przez które przebiegają sieci grzewcze.

Obecny na spotkaniu Tomasz Gawlik - prezes Spółki Energetycznej ”Jastrzębie” podkreślił - Sprawne przeprowadzenie tego procesu leży zarówno w interesie grupy SEJ jak i samorządów, które w swoich obowiązkach mają zapewnienie ogrzewania dla mieszkańców oraz redukcję poziomu „niskiej emisji”. Ma także bezpośredni wpływ na planowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych grupy SEJ i samorządów.

Włodzimierz Hereźniak - prezes jastrzębskiego PEC-u akcentował bezpośredni wpływ kosztów związanych z procesem ustalenia prawa własności i służebności na cenę ciepła.

Wzrost cen ciepła nie leży w interesie grupy SEJ zakładającej w swoim planie rozwojowym dalsze inwestycje i pozyskiwanie nowych klientów oraz konkurencyjność rynkową. Nie leży także w interesie samorządów, które borykają się z obowiązkiem zwalczania „niskiej emisji”, a przyłączanie mieszkańców do sieci ciepła systemowego to jeden z efektywniejszych sposobów zwalczania tego problemu. Najmniej jednak leży w interesie odbiorców ciepła, czyli mieszkańców gmin regionu.

Powołany zespół ma na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań finansowych z uwzględnieniem interesu wszystkich stron w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa. Obecny na spotkaniu Janusz Koper wiceprezydent Rybnika podkreślił, że uregulowanie tej kwestii nie zależy od dobrej woli przedstawicieli władz samorządowych, które dla rozwiązania istniejącego problemu przekazałyby służebności nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą. Ograniczenia wynikają, bowiem z przepisów ustaw o finansach publicznych i o drogach publicznych, które to nakładają na gminy obowiązek dochodzenia dla gmin należności finansowych.

Zainicjowane przez grupę SEJ spotkanie stało się platformą dyskusyjną o przenikających się potrzebach dostawców ciepła i samorządów na tyle istotnych, żeby powołać wspólne zespoły projektowe i wypracować uniwersalne rozwiązania.

Grupa SEJ - czyli Spółka Energetyczna „Jastrzębie” i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju kończą proces integracji i już wkrótce będą tworzyć jedno przedsiębiorstwo o zasięgu regionalnym. W wyniku połączenia 70% przesyłanego ciepła będzie wytwarzane przez to przedsiębiorstwo, a 30% kupowane na rynku.

 

do góry