Strona główna/Urząd/Aktualności/Certyfikat 2 stopnia Śląskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie dla SP nr 1

Certyfikat 2 stopnia Śląskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie dla SP nr 1

Aktualności 30 Października 2013
 

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997).

 

28 października w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów drugiego stopnia Śląskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie, przyznawanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Prestiżowe wyróżnienie, będące podsumowaniem wieloletniej i systematycznej edukacji z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia, zdobyła także Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Czerwionce-Leszczynach.W uroczystości uczestniczyli: Dariusz Wilczak, wicekurator Kuratorium Oświaty i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Ewa Baran – dyrektor wydziału edukacji i nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, dyrektor ośrodka Metis Bożena Bucka, członkowie zespołu koordynatorów Barbara Dobias-Mola, Tomasz Wojtasik, a także przedstawiciele wyróżnionych szkół i przedszkoli z terenu naszego województwa.„Certyfikat jest dowodem ogromnego zaufania, a zarazem docenienia Państwa pracy – zwróciła się do laureatów B. Bucka. - Droga prowadząca do uzyskania wyróżnienia nie jest prosta. To ogromne zobowiązanie spoczywające na nauczycielach, uczniach i rodzicach”.

W imieniu Szkoły Podstawowej nr 1 Certyfikat odebrały dyrektor ZS 1 – Anna Bober oraz szkolny koordynator projektu Joanna Patyrowska.

Szkoła promująca zdrowie jest wartością, do której można dążyć podejmując długofalowe działania, służąc jej rzetelnym, owocnym wysiłkiem jednostkowym i zespołowym. W Szkole Podstawowej nr 1 w Czerwionce-Leszczynach na promocję zdrowia postawiono już w 1999 roku wypracowując misję i wizję szkoły i zapewniając w niej promocję zdrowego stylu życia. Od tego czasu podjęto działania w celu doskonalenia pracy szkoły w tym zakresie. Dyrektor szkoły w 2001 roku uczestniczyła w spotkaniu inaugurującym powstanie sieci szkół promujących zdrowie w województwie śląskim. Od tej pory Rada Pedagogiczna doskonaląc placówkę wypracowuje na każdy rok szkolny priorytety. W 2004 r. szkoła otrzymała certyfikat Szkół Promujących Zdrowie i tym samym została przyjęta do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Rozpoczęła jednak trudną pracę prowadzącą do uzyskania kolejnego stopnia certyfikatu.

„Edukacja zdrowotna stała się istotnym elementem Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki naszej szkoły. Podejmujemy szereg spójnych działań związanych z promocją zdrowia i profilaktyką, w zadanie to włączeni są nauczyciele, uczniowie, rodzice, a także organ prowadzący placówkę czyli Gmina” - mówiła odbierając certyfikat dyrektor A. Bober.

W szkole realizowany jest program autorski w zakresie edukacji zdrowotnej „Bądź zdrów” i program autorski z wychowania fizycznego. Zostały wprowadzone obowiązkowe zajęcia wychowania prozdrowotnego w klasie VI. Szkoła uczestniczy w programie „Owoce w szkole”, „Ratujemy i uczymy ratować”. Corocznie organizowane są konkursy promujące zdrowy styl życia i właściwe odżywianie. Szkoła organizuje spotkania ze znanymi osobami, które zachęcają uczniów do aktywności ruchowej – w szkole gościli m.in. Jerzy Dudek i Mariusz Prudel.

Nauczyciele, ale także rodzice biorą udział w cyklicznych prelekcjach poświęconych zdrowemu trybowi życia.

„Ważna jest także pomoc rodziców w poprawie warunków pracy uczniów i nauczycieli – odnowiono klasy i korytarze, wymieniono oświetlenie. Dzięki wsparciu organu prowadzącego w grudniu tego roku nasi uczniowie przeniosą się do pięknie wyremontowanych i urządzonych klas i sali „Radosnej szkoły”. Nad bezpieczeństwem dzieci będą czuwać nauczyciele, ale także monitoring wizyjny. Udało się także pozyskać środki na plac zabaw dla najmłodszych. Spójne działania społeczności szkolnej w dziedzinie troski o zdrowie przyniosły wymierne korzyści” - podsumowała A. Bober.

W imieniu organu prowadzącego w uroczystości uczestniczyła naczelnik wydziału edukacji UGiM w Czerwionce-Leszczynach Iwona Flajszok, która złożyła podziękowania i gratulacje na ręce A. Bober i J. Patyrowskiej.top_baner
do góry