Strona główna/Urząd/Aktualności/Bełkowianie z inicjatywą

Bełkowianie z inicjatywą

Aktualności 18 Lipca 2014

Społeczność Bełku po raz kolejny skorzystała z mechanizmu inicjatywy lokalnej tj. formy współpracy pomiędzy samorządem a samymi mieszkańcami, wdrożonej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny. Dzięki zaangażowaniu bełkowian, w sołectwie powstaje kolejna atrakcyjna przestrzeń do rekreacji i wypoczynku.

 

Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej przez administrację samorządową, co ważne - we współpracy z samymi mieszkańcami.

 

Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia społeczności, z inicjatywy i przy udziale samych mieszkańców.

Jeśli społeczność dostrzega potrzebę zrealizowania określonej inwestycji lub działania, może wystąpić w tej sprawie ze stosownym wnioskiem do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Koszty realizacji zadania podzielone są na dwie strony, tj. na właściwą jednostkę terytorialną oraz mieszkańców, którzy złożyli wniosek. Wkład mieszkańców może być finansowy lub niefinansowy - np. w postaci pracy wykonywanej osobiście lub rzeczowej.

Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zasady funkcjonowania projektów realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej określiła Rada Miejska, zaś Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny raz w roku ogłasza nabór wniosków.

 

„Bełkowianie z sukcesami korzystali już z tej formy wsparcia potrzeb wsi przez samorząd. Dwa lata temu, na wniosek mieszkańców, zainstalowano monitoring na "Słonecznym Placu". W ubiegłym roku, zrealizowano budowę systemu nawadniającego boiska sportowe na stadionie w Bełku, wykonano także systemu alarmowego w budynkach gospodarczych przy boisku sportowym. Rozpoczęto również zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia na cele rekreacyjne” - wylicza Michał Stokłosa, wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bełk.

 

W pierwszym etapie zadania, uporządkowano teren mieszczący się obok parkingu od strony wejścia do "Sołtysówki", zakupiono i zamontowano stół betonowy do tenisa stołowego, ławki betonowe oraz kosz na śmieci. Zakupiono także kostkę brukową oraz obrzeża chodnikowe, które położono przy stole oraz koszu.

 

Drugi etap prac zagospodarowania terenu wokół ośrodka zdrowia na cele rekreacyjne jest kontynuacją prac wykonanych w ubiegłym roku i polega na wydzieleniu trzech obszarów (4x4; 3x3, 9x9), na których zamontowano nowe urządzenia, tj. urządzenie do siłowni zewnętrznej, stół do gry w piłkarzyki oraz kosz do gry w koszykówkę. Zakupione zostały także dwie ławeczki i dwa kosze na śmieci.

„Przed nami jeszcze prace wykończeniowe - teren, na którym będą ustawiono urządzenia, zostanie uporządkowany i wyłożony kostką betonową” - wyjaśnia sołtys Bełku Jolanta Szejka.

 

Przy zagospodarowaniu nowego miejsca do rekreacji i wypoczynku rękawy zakasali sami mieszkańcy sołectwa.

„U nas tak to już jest – jeden rzuca pomysł, trzech się zaangażuje i pociąga za sobą resztę bełkowian – podkreśla J. Szejka. - Jako pierwsze sołectwo postanowiliśmy więc skorzystać ze środków, które można pozyskać w ramach inicjatywy lokalnej. Aby wdrożyć ten mechanizm, konieczna jest bardzo dobra współpraca i zaangażowanie mieszkańców. Inicjatywa pobudza aktywność społeczeństwa i zwiększa zainteresowanie mieszkańców problemami lokalnymi”.

 

Inicjatywa lokalna wymaga ścisłej współpracy między jednostką samorządu terytorialnego a mieszkańcami - „Przy wszystkich realizowanych zadaniach mieszkańcy otrzymują wsparcie ze strony Gminy, która nie tylko udziela pomocy finansowej, ale za pośrednictwem swych jednostek organizacyjnych, w tym przypadku - Zarządu Dróg i Służb Komunalnych, pomaga w załatwieniu wielu spraw organizacyjnych i formalnych. Jak podkreślają mieszkańcy, którzy biorą udział w inicjatywach lokalnych na terenie Bełku, wiele zależy od nas samych - mówi Leszek Szejka, ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk".

do góry