Strona główna/Urząd/Aktualności/Bełk wita nowego proboszcza

Bełk wita nowego proboszcza

Aktualności 7 Sierpnia 2017

6 sierpnia w kościele pw. Jana Sarkandra w Bełku odbyło się powitanie księdza Konrada Opitka, który mocą dekretu z 1 czerwca 2017 roku został mianowany nowym proboszczem.

Uroczystej mszy świętej przewodził Dziekan Dekanatu Dębieńsko, ksiądz Roman Kiwadowicz. Rozpoczął on mszę od odczytania dekretu Metropolity Katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca, na mocy którego, 5 sierpnia 2017 roku, obowiązki proboszcza parafii pw. Jana Sarkandra w Bełku zostają przekazane księdzu K. Opitkowi. Po zakończeniu mszy, nowego proboszcza powitała Rada Parafialna, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski oraz Sołtys Bełku, Jolanta Szejka.

„Nowa parafia to nowi ludzie, doświadczenia, oczekiwania, ale również wyzwania. Ze swej strony pragnę zapewnić o wsparciu, chęci pomocy oraz wspólnego pielęgnowania wartości, które budują wspólnotę parafialną. Władze samorządowe Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny składają na dzisiejszy, uroczysty dzień najserdeczniejsze życzenia” - mówił burmistrz.

Głos zabrał również ksiądz Konrad Opitek dziękując księdzu dziekanowi za obecność oraz prowadzenie mszy, poprzedniemu proboszczowi Piotrowi Cionace, który nie mógł uczestniczyć we mszy, ze względu na pełnione zastępstwo w jednej z parafii diecezji oraz księdzu wikaremu, Damianowi Grelikowi za przygotowanie całej uroczystości. Nowy proboszcz odpowiedział także na skierowane do niego słowa powitania: „Dziękuję za powitanie Radzie Parafialnej. Słowa pozdrowienia kieruję również do Sióstr Służebniczek. Z tego co wiem, na przestrzeni lat, siostry służebniczki na trwale wpisały się w historię parafii w Bełku. Pozdrawiam także bardzo serdecznie władze samorządowe z Panem Burmistrzem i Panią Sołtys na czele – dziękuję za obecność oraz słowa powitania”. Kolejne słowa, wyraźnie wzruszony proboszcz, skierował do wiernych z Rydułtów, którzy byli obecni na mszy. Podziękował im za czternaście wspólnie spędzonych lat, kiedy to był proboszczem w parafii św. Jerzego. Na zakończenie zwrócił się do parafian w Bełku prosząc ich o modlitwę i zapewniając o niej, ze swojej strony.

Ksiądz Konrad Opitek urodził się w 1958 roku w Mysłowicach. Ukończył studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach w latach 1980-1985. Święcenia kapłańskie przyjął 4 kwietnia 1985 roku. W latach 1999-2003 był ekonomem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Pracował jako wikary w Łaziskach Górnych, Katowicach, w parafiach: Józefowiec, Załęska Hałda, w parafii Tysiąclecie Dolne oraz w Mysłowicach-Brzezince. Od 2003 roku był proboszczem parafii św. Jerzego w Rydułtowach.

do góry