Strona główna/Urząd/Aktualności/Bełk rywalizuje w konkursie "Piękna wieś woj. śląskiego"

Bełk rywalizuje w konkursie "Piękna wieś woj. śląskiego"

Aktualności 4 Września 2014
 

Sołectwo Bełk rywalizuje w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego pn. „Piękna wieś województwa śląskiego”. W miniony wtorek w Bełku gościła komisja jurorów konkursu. Walory sołectwa zaprezentowane zostały przez liczne grono zaangażowanych mieszkańców i sympatyków wsi.   „Kilka lat temu, kiedy zostałam sołtysem, postanowiliśmy zaprezentować bełkowską gościnność, życzliwość i otwartość, zamontowaliśmy więc z czterech stron sołectwa samodzielnie wykonane przez mieszkańców „witacze”. To były pierwsze małe kroki w naszych poczynaniach – powiedziała sołtys Jolanta Szejka. - Trudno zliczyć szereg inicjatyw, które od tamtego momentu zrealizowane zostały w Bełku, dzięki doskonałej współpracy z Gminą i Miastem oraz – co najważniejsze – zaangażowaniu samych bełkowian. I to właśnie ludzie, mieszkańcy naszego sołectwa, są naszym największym atutem. Nie chcemy rywalizować z innymi sołectwami województwa, ścigając się w ilości zabytków, walorach przyrodniczych czy rekreacyjnych, chcemy pokazać piękno naszej wsi poprzez jej mieszkańców. Ich troskę, oddanie, chęć działania na rzecz wspólnego dobra”- podkreśliła.

   Jolanta Szejka omówiła także podejmowane w ostatnich latach działania, których celem była poprawa jakości życia w sołectwie – wydarzenia sportowe, kulturalne, a także liczne prace porządkowe. Wspomniała także o inicjatywach promocyjnych i trosce o zabytki sołectwa.

   Zaangażowanie i doskonałą współpracę z przedstawicielami sołectwa podkreślali przed komisją Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny W. Janiszewski, pełnomocnik ds. PR i G G. Wolnik, dyrektor MOK M. Czajkowska, naczelnik wydziału rozwoju K. Jasiczek, naczelnik BFZ A. Wącirz, rzecznik prasowa UGiM H. Piórecka-Nowak.

„Bełkowianie są najczęściej pionierami, jeśli chodzi o podejmowanie szeregu nowych inicjatyw we współpracy z Gminą - podkreśliła K. Jasiczek. - Zawsze pełni pomysłów i chęci do działania”.

   Pracę na rzecz sołectwa oraz rozwój aktywności i integracji społecznej mieszkańców omówili także przedstawiciele placówek oświatowych oraz organizacji działających na terenie Bełku: Zespołu Szkół nr 5 – dyrektor szkoły K. Janiszewska, Przedszkola w Bełku – dyrektor U. Dziewior, Koła Gospodyń Wiejskich – K. Gawlik, OSP – R. Kowol, LKS Decor Bełk – L. Szejka, drużyny harcerskiej – A. Warzecha.

   Komisja zwiedziła również najciekawsze miejsca sołectwa m.in. remontowany zabytkowy kościół pw. św. Marii Magdaleny, Kopiec, kompleks – szkoła, budowane przedszkole oraz boisko, a także nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku stworzone przez mieszkańców we współpracy z Gminą.

   Celem konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

   O wyborze najlepszych rozwiązań decyduje komisja, która wizytuje wszystkie zgłoszone gminy. Tegoroczna edycja konkursu ma zostać rozstrzygnięta do końca września.

do góry