Strona główna/Urząd/Aktualności/Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w Gminie i Mieście

Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w Gminie i Mieście

Aktualności 12 Października 2017

Powołana w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny Komisja ds. Monitoringu, którą tworzą Adrian Strzelczyk – naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego i ochrony środowiska w UGiM Czerwionka-Leszczyny, Roman Chlubek - komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach, Jacek Korus - zastępca komendanta Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach oraz radni Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach -Przewodniczący Komisji  Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami - Waldemar Mitura oraz radni Janusz Babczyński i Artur Sola opracowała ankietę, której celem jest podjęcie nowych działań służących poprawie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozważenie możliwości w zakresie instalacji monitoringu miejskiego.

 

„Chcemy jeszcze silniej zorientować nasze działania na potrzeby mieszkańców, rozumieć ich oczekiwania i problemy w zakresie bezpieczeństwa. Prosimy więc o wypełnienie niniejszej ankiety zgodnie z posiadaną wiedzą. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje posłużą wyłącznie poszukiwaniom najskuteczniejszych metod poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” - podkreśla Adrian Strzelczyk, przewodniczący Komisji.

 

Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety i szczerość wypowiedzi. Dziękujemy za poświęcony czas.

Link do ankiety:

http://czerwionka-leszczyny.pl/ankieta

 

Ankiety można wypełniać do 6 listopada br.

 

top_baner
do góry