Strona główna/Urząd/Aktualności/Analiza ilości odebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta

Analiza ilości odebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta

Aktualności 10 Stycznia 2017

Jednym z głównych celów racjonalnego i korzystnego dla środowiska gospodarowania odpadami komunalnymi jest ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów.

W 2015 roku Gmina wprowadziła ograniczenie odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu nieruchomości do trzech worków przy jednorazowym odbiorze.

Gmina starała się tym działaniem zachęcić mieszkańców, aby zagospodarowali tę frakcję odpadów np. kompostując. Z analiz wynika jednak, że niestety to działanie się nie udało, ilość tej i innych frakcji odpadów wciąż wzrasta.

Najwięcej wytwarzamy odpadów zmieszanych, które stanowią aż 66% łącznej ilości wytworzonych odpadów w 2016 r.

W 2012 roku Gmina odebrała łącznie ponad 12 tysięcy ton odpadów, w 2015 r. blisko 18 tysięcy ton, a w ubiegłym roku prawie 20 tysięcy ton.

Niestety, wzrost ilości odpadów, przekłada się na zwiększenie wydatków. Zaplanowane na ten cel środki finansowe, okazują się niewystarczające. Zgodnie z ustawą, system gospodarowania odpadami powinien się finansować. Przepisy narzucają, że na nowym systemie Gminy nie powinny zarabiać, ale nie mogą też do niego dopłacać, stąd konieczność zmiany stawek za gospodarowanie odpadami.

 

Aby mieszkańcy mogli na bieżąco obserwować dane, dotyczące ilości odbieranych odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, co kawartał będziemy zamieszczać zestawienia. Przygotujemy również informacje na temat sposóbów ograniczania ilości odpadów, które można wprowadzać w gospodarstwach domowych.

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie odebranych odpadów komunalnych w latach 2015 i 2016

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

2015

2016

Tworzywa sztuczne

745,42

764,98

Papieritektura

241,26

237,66

Szkło

*830,86

809,46

Odpady ulegające biodegradacji

2 465,68

2 891,90

Niesegregowane odpady komunalne

11 781,16

12 920,66

Odpady wielkogabarytowe

495,92

636,64

Odpady remontowe

947,40

1 139,20

Odpadowapapa

137,80

94,24

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

16,26

8,63

Zużyte opony

16,70

15,14

Przeterminowane leki

1,10

0,76

Pozostałe

6,72

4,86

Razem

17 686,28

19 524,13

 

Wiosną, Wydział Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny planuje zorganizować bezpłatną wycieczkę dla mieszkańców do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Knurowie. Celem wycieczki będzie m. in. zapoznanie mieszkańców z budową i przeznaczeniem składowiska odpadów, zasadami segregacji odpadów, linią sortowniczą oraz sposobami unieszkodliwiania odpadów. "Mamy nadzieję, że będzie to świetna lekcja edukacyjna, która zwiększy świadomość ekologiczną uczestników, a co za tym idzie wpłynie na poprawę segregacji w naszej gminie" – podkreślają pracownicy Wydziału Gospodarowania Odpadami w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

Pracownicy zachęcają również do korzystania z darmowej aplikacji "Wywozik Czerwionka-Leszczyny", którą można pobrać ze sklepów Google Play / App Store / Windows Phone .

Dzięki tej aplikacji użytkownik dowie się o terminach odbioru odpadów, zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki, dodatkowo, aplikacja umożliwia m.in. ustawienie alarmu o zbliżającym się terminie wywozu odpadów.

UWAGA!

Przypominamy mieszkańcom, że od stycznia br. zniesione zostało ograniczenie odbierania odpadów zielonych.

Informacja zawarta w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych dostarczonych do domów mieszkańców, dotycząca tego ograniczenia jest nieaktualna. Przepraszamy za wynikłe utrudnienia.

 

do góry