Strona główna/Urząd/Aktualności/Aktywni mieszkańcy to zmiana na lepsze

Aktywni mieszkańcy to zmiana na lepsze

Aktualności 4 Lutego 2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z wyłonionymi w drodze naboru partnerami: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego z Czerwionki-Leszczyn rozpoczął realizację projektu „Odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności”.

 

Projekt rewitalizacji społecznej ma uzupełniać Lokalny Program Rewitalizacji Gminy, aby inwestycje, które w ostatnich latach przeprowadzono na terenie gminy, mogły jeszcze lepiej służyć mieszkańcom.

 

- „W ostatnim czasie w Czerwionce zaszły duże zmiany - budowa wielofunkcyjnej hali, stworzenie CKE i rewitalizacja terenu zabytkowego osiedla familoków. Inwestycje te - chociaż niezwykle potrzebne, nie dają gwarancji pełnego wykorzystania potencjału, jaki tkwi w nowej infrastrukturze. Działania społeczne mają więc stanowić dopełnienie funkcjonalności inwestycji. Dają szansę, że nowe obiekty znajdą swoich odbiorców w społeczności obszaru poddanego rewitalizacji – podkreśla Celina Cymorek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

 

Zaplanowane działania mają sprawić, że mieszkańcy dowiedzą się więcej o możliwości wykorzystania powstałej infrastruktury w zakresie rekreacji, kultury, sportu, nauki, być może także aktywizacji zawodowej. Realizujący projekt zakładają, że dzięki temu wzrośnie poziom identyfikacji z powstałymi inwestycjami jako elementami przeznaczonymi dla lokalnej społeczności.

 

„Wykształcenie poczucia przynależności to także mniejsze ryzyko wandalizmu i mniejsze koszty utrzymania inwestycji w dobrym stanie technicznym” - dodaje C. Cymorek.

 

„Chodzi o to, żeby jeszcze lepiej wykorzystać potencjał, jaki daje infrastruktura. Zależy nam, aby mieszkańcy okolic poczuli się gospodarzami tych miejsc. Temu właśnie ma służyć metoda animacji społecznej, której celem jest aktywizacja osób biorących udział w projekcie. Osiągnąć to można tylko poprzez angażowanie ich w pracę na rzecz swojej społeczności” – dodaje Sebastian Garbacz z CRIS.

Uczestnikami projektu będą mogły zostać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci i młodzież. Z pomocy będą mogły skorzystać osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, ale też osoby niepracujące, osoby niepełnosprawne, borykające się z problemami z prawem lub uzależnieniami, a także młodzi lub samotni rodzice. Przez dziesięć miesięcy będą mogli brać udział w zróżnicowanych zajęciach na terenie gminy, ale przede wszystkim, będą działać na rzecz lokalnej społeczności. Pomoc ma być kompleksowa, dlatego będą mogły z niej skorzystać także rodziny i otoczenie tych osób. Celem działań jest wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych 100 mieszkańców Czerwionki-Leszczyn.

Projekt zapewnia wsparcie pracowników socjalnych i asystentów rodziny, a także działania streetworkerów skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży. Odpowiedzią na potrzebę podnoszenia kwalifikacji, aby dostosować się do zmiennego rynku pracy mają być natomiast kursy i szkolenia zawodowe. Kursy będą dobierane po konsultacjach uczestników projektu z doradcą zawodowym, żeby maksymalnie zwiększyć szansę na znalezienie zatrudnienia.

W ramach projektu uczestnicy będą mogli również organizować wydarzenia kulturalne i sportowe dla mieszkańców Czerwionki-Leszczyn, realizować małe inicjatywy społeczne, takie jak malowanie klatek schodowych, renowacja placów zabaw czy drobne remonty. Jednym z ciekawszych działań aktywizacyjnych dla mieszkańców będzie natomiast realizacja miniprojektów w oparciu o budżet

obywatelski. Mieszkańcy pod okiem animatorów będą planować działania na rzecz swojego otoczenia, które mają poprawić jakość życia w dzielnicy. Projekty zostaną następnie poddane pod głosowanie mieszkańców, a najlepsze trzy zrealizowane. Taka metoda ma pobudzać do działania osoby, które często np. przez długotrwałe poszukiwanie pracy są zdemotywowane.

To tylko niektóre korzyści, na które mogą liczyć uczestnicy projektu. Prócz tego będą mogli skorzystać m.in. ze wsparcia prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, doradztwa zawodowego, pomocy medycznej i profilaktyki zdrowotnej.

 

Dodatkowo, rodzice dzieci w wieku 2-7 lat podczas zajęć będą mieć zagwarantowaną opiekę dla swoich podopiecznych. Dzieci w wieku 8-13 lat będą mogły skorzystać natomiast z pomocy Placówki Wsparcia Dziennego.

W projekt włącza się także Hufiec ZHP w Czerwionce-Leszczynach:

„Projekt "Odnowa naszej miejscowości dzięki lokalnej aktywności" to kompleksowy program aktywizacji i integracji lokalnej społeczności z terenu Czerwionki Centrum. Działania Hufca Czerwionka-Leszczyny będą swoim zasięgiem obejmowały min. 30 dzieci i młodzieży, dla których organizowane będą różnego rodzaju zajęcia sportowe, plastyczne, rozwojowe, wyjścia do kina, teatru wycieczki i wyjazdy edukacyjne czy obóz letni w celu zagospodarowania czasu wolnego” - tłumaczy Agnieszka Warzecha, komendantka hufca.

 

Rekrutacja trwa! Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie.

Szczegółowe informacje w Biurze Projektów (Placówka Wsparcia Dziennego) przy ul. Wolności 2a, w godzinach 8.30-14.30 bądź pod nr tel. 505194137.

 

Wartość projektu wynosi ok. 880 tys. zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

do góry