Strona główna/Urząd/Aktualności/Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy i Miasta

Aktualności 31 Marca 2011

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi rozpoczął prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy i Miasta.

Obecnie funkcjonująca strategia na lata 2007-2020 została przyjęta uchwałą Nr XIV/118/07 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 września 2007 roku. 

Jak wyjaśnia naczelnik Wydziału Rozwoju Krystyna Jasiczek dokument ten stanowi ramowy program priorytetowych kierunków rozwoju Gminy i Miasta. 

"Realizacja założeń zawartych w strategii rozwoju przyniosła dotychczas widoczne efekty. Jednak gmina stoi obecnie przed nowymi wyzwaniami. Wynikają one 
z pojawienia się innych potrzeb wewnętrznych oraz z uwarunkowań zewnętrznych, jak m.in. uzyskanie przez Karbonię koncesji na wydobycie węgla kamiennego, lokalizacja dwóch węzłów autostrady A1, poszerzenie terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" – mówi K. Jasiczek.

Burmistrz podjął więc starania w sprawie przystąpienia do aktualizacji dokumentu. Początkiem procesu modyfikacji strategii było powołanie zespołów roboczych: koordynującego, zespołu ds. przedsiębiorczości i otoczenia biznesu, zespołu ds. kapitału ludzkiego, zespołu ds. infrastruktury technicznej, środowiska, turystyki i rekreacji oraz zespołu ds. bezpieczeństwa 
i współpracy terytorialnej. Grupy przystąpiły już do prac nad aktualizacją strategii 

w poszczególnych obszarach. Wypracowany przez zespoły projekt zostanie poddany konsultacjom społecznym (m.in. z radnymi Rady Miejskiej, jednostkami pomocniczymi gminy, organizacjami pozarządowym, mieszkańcami Czerwionki-Leszczyn).

Pierwsze spotkanie zespołu ds. kapitału ludzkiego zaowocowało stworzeniem ankiety diagnozującej zasoby i potrzeby mieszkańców. Zebrane informacje posłużą do opracowania mapy problemów. Zachęcamy mieszkańców do uzupełnienia ankiety w wersji on-line i przesłania jej na adres mailowy: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Ankietę można także pobrać, a później dostarczyć do Wydziału Rozwoju UGiM lub sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pobierz ankietę

top_baner
do góry