Strona główna/Urząd/Aktualności/Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 20 Sierpnia 2010

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny przystąpiła do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Aktualizacja dotyczy rozdziału VI. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2007-2013 i na lata następne, 
Obszaru I RMC - planowanych projektów:
3. Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacja azbestu 
w Czerwionce-Leszczynach,
4. Likwidacja płyt acekolowych wraz z ociepleniem budynków mieszkalnych przy ul. Wolności 4a-52a oraz 3-go Maja 3,5,7 
w Czerwionce-Leszczynach oraz dopisanie nowego projektu
26. Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni "Dębieńsko" w Czerwionce-Leszczynach.

Pełna treść projektu dokumentu: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny aktualizacja znajduje się 
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Informacje Urzędu - Plany i Programy
http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/plany_i_programy.html

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać do 30.09.2010 roku w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta ( ul. dr Rostka 7 II piętro ) tel. 32 43 12 251 lub przesyłać droga elektroniczną na adres: rgim.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

do góry