Strona główna/Urząd/Aktualności/Akcja LISTY DLA ZIEMI

Akcja LISTY DLA ZIEMI

Aktualności 30 Kwietnia 2013

Szkoły i przedszkola z Czerwionki-Leszczyn włączają się w ogólnopolską proekologiczną edukacyjną akcję "Listy dla Ziemi". Działania zainicjowane zostały przez Fundację Ekologiczną ARKA. Mali ambasadorowie akcji ekologicznej mają przekonywać dorosłych do recyklingu, sadzenia drzew i innych korzystnych dla środowiska zachowań.

"Akcja ma zachęcać do dyskutowania o najważniejszych ekologicznych problemach i edukować społeczeństwo. By to osiągnąć, nie tylko napiszemy tysiące listów w szkołach i w przestrzeni publicznej, ale przeprowadzimy także konkurs na najpiękniejszy polski list, zorganizujemy warsztaty, wystawy, happeningi, gry i zabawy w całym kraju" - wyjaśniają pomysłodawcy akcji.

Również dzieci i młodzież z terenu naszej gminy włączają się w "Listy dla Ziemi".

Poniżej przedstawiamy relacje z kilku placówek:


Przedszkole w Bełku

Grupa ,,Motylki" 
Sprzątanie śmieci wokół przedszkola.
,,Motylki" wiedzą co jest dobre a co jest szkodliwe dla nas i naszej przyrody. W czwartek ( tj. 23 kwietnia 2013) zaopatrzone w rękawice ochronne oraz worki, wyruszyły w najbliższe 
okolice przedszkola aby pozbierać rozrzucone tam śmieci. Bystre dziecięce oczy od razu wypatrzyły: butelki, opakowania po chipsach, plastikowe pojemniki, kubki, różne papierowe opakowania, stare torby foliowe, … trafiły się również zużyte elementy garderoby oraz stara lina. 
Dzieci bardzo odpowiedzialnie podeszły do sprzątania śmieci i obiecały podobne sprzątanie przeprowadzić wraz z rodzicami w okolicy swoich domów.

Grupa "Biedronki"
Przedszkolacy z grupy Biedronek razem z rodzicami uczestniczyli w zgaduj- zgaduli pod hasłem "Wiem jak dbać o przyrodę !". 
Celem wspólnej zabawy było:
- uświadamianie dzieciom roli człowieka w procesie przekształcania środowiska przyrodniczego; 
- kształtowanie więzi emocjonalnych z przyrodą – rozwijanie troski o jakość życia na Ziemi; 
- kształtowanie nawyku do podejmowania działań proekologicznych;
- pogłębienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej roślin i zwierząt;
Dzieci brały udział w wielu konkurencjach, które miały na celu ukształtowanie w nich pozytywnej postawy do otaczającej przyrody. Miedzy innymi , uczyły się na czym polega segregacja śmieci , co pozwoliło im dostrzec celowość takiego działania. Poznały pojęcie Recyklingu i poprzez bezpośrednie zaangażowanie mogły przekonać się, iż wspólne działania w tym zakresie mogą przynieść wiele dobrego dla naszego środowiska. Wspólnie z swoimi opiekunami projektowały a następnie wykonywały i prezentowały z tzw. nieużytków (stare gazety, kartony, plastikowe butelki, sznurki i niepotrzebne ozdoby po bukietach kwiatowych) ekologiczną modę. 
Dzięki tym działaniom nasi podopieczni w przyszłości będą lepiej dbać o przyrodę, gdyż ich wrażliwość ekologiczna będzie na wyższym poziomie. 

Grupa "Pszczółki"
Coraz więcej uwagi ludzie poświęcają problemowi ochrony środowiska oraz przywróceniu równowagi biologicznej na naszej planecie.
Na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za to, aby następne pokolenia egzystowały w godziwych warunkach środowiska naturalnego.
Aby wytworzyć postawy proekologiczne w dzieciach, by ich intuicyjne, pozytywne nastawienie do przyrody stawało się zachowaniem celowym prowadzimy edukację w kierunku kształtowania stylu życia, który współdziała w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym z zachowaniem walorów estetycznych, etycznych i emocjonalnych.
Dzieci z najstarszej grupy Przedszkola w Bełku wzięły udział w międzyprzedszkolnym konkursie pod hasłem "Ekologiczny Misz – Masz" organizowanym przez Przedszkole Nr 6 "Pod Jarzębiną"
Dzieci z przedszkola a Bełku zbierają plastikowe nakrętki. Zbiórka trwa przez cały rok szkolny. W kwietniu zebraliśmy tyle nakrętek.

Działania podjęte przez Przedszkole nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek"

Ekologia – słowo znane,
w całym świecie powtarzane.
Znaczy, by nie było śmieci
i świat czysty miały dzieci.
Kto chce chronić środowisko,
musi o nim wiedzieć wszystko.
Więc dlatego dziś się uczmy,
jak najlepiej chronić je. 
Mrówka, ptak czy jakieś zwierzę,
czysty domek chce mieć przecież.
A gdy tylko patrzy wkoło,
to co widzi ? Wszędzie śmieci.
Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie
i od święta, i na co dzień.
Każdy śmieć do kosza włóż
i wtedy czysto będzie już!

Wszystkie przedszkolaki znają ten wierszyk i rozumieją jego treść.

Mali Ekolodzy – dzieci potrafią ocenić właściwe i niewłaściwe zachowania się w lesie.
www.promyczek1.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1931:mali-ekolodzy&catid=58:kaczuszki-20122013&Itemid=20

Patrol Ekologiczny – ocena stanu czystości naszego miasta.

"Ciekawostki z rolki" – wykorzystanie różnego rodzaju nieużytków do pracy artystycznej

"Czyste powietrze i woda wokół nas" – cykl tematyczny zajęć- poznanie źródeł zanieczyszczenia powietrza i wody, rozumienie konieczności ich ochrony.

"Gdyby lasu nie było" – rozumienie, jakie znaczenie dla ludzi i zwierząt ma las" – wykonanie pracy plastycznej "Zdrowe drzewa"

Przeprowadzenie międzygrupowego konkursu ekologicznego "Zostań Ziemi Przyjacielem"

Obchody Dnia Ziemi – "Kolorowy przemarsz po okolicy" pod hasłem "Zostań Ziemi Przyjacielem", "Chrońmy przyrodę"

"Listy dla Ziemi" 
www.promyczek1.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1943:mali-ekolodzy&catid=57:przedszkolaczek-20122013&Itemid=21


Udział w ogólnopolskiej akcji "Fundusze za puste tusze" – zbiórka zużytych tonerów 

"Ekologiczny misz- masz" – udział w konkursie o tematyce ekologiczno-przyrodniczej
www.promyczek1.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1939:qekologiczny-misz-msszq-konkurs&catid=55:biedronki-20122013&Itemid=19

Wycieczki-patrole
www.promyczek1.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1922:wycieczka-dziaki&catid=56:stokrotki-20122013&Itemid=22

www.promyczek1.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1941:pole-wycieczka&catid=55:biedronki-20122013&Itemid=19

kącik przyrody w sali 
www.promyczek1.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1945:kcik-przyrody-wiosna-2013r&catid=52:kcik-przyrody&Itemid=88

Dbamy o rośliny w ogrodzie przedszkolnym
www.promyczek1.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1438:mamy-ogrodek&catid=52:kcik-przyrody&Itemid=88

www.promyczek1.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1930:ogrodek-w-kwietniu&catid=52:kcik-przyrody&Itemid=88

http://www.promyczek1.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1946:ogrod-&catid=52:kcik-przyrody&Itemid=88


“Listy do Ziemi" napisali także uczniowie Zespołu Szkół nr 5 w Bełku. Wszystkie listy zostały zaprezentowane podczas uroczystości Dnia Ziemi, 19 kwietnia 2013r. 

Przedszkole nr 6 ,,Pod Jarzębiną" w Czerwionce-Leszczynach
 
Działania ekologiczne:
- zorganizowaliśmy międzyprzedszkolny konkurs ,,Ekologiczny misz-masz"
- sprzątanie śmieci wokół przedszkola

 - akcja "Zbieramy nakrętki"
        W naszym przedszkolu wszystkie dzieci i ich rodziny bardzo aktywnie biorą udział w tej   akcji. Jej celem jest pomoc chorym dzieciom. Cieszymy się, że możemy w tak prosty sposób wspomagać potrzebujących  Akcja trwa przez cały rok szkolny.
- robiliśmy zabawki ,,śmieciaki-cudaki", które były wykonane z różnych odpadów
- wykonywaliśmy instrumenty muzyczne z surowców wtórnych typu kubki po jogurtach, actimelach
- w grupach odbyły się pogadanki na temat wyrzucania i segregowania śmieci, oszczędzania wody, dbania o drzewa i rośliny.
- zakładane były w grupach hodowle m.in. hodowlę kwiatów,  owsa, rzeżuchy, cebuli i fasoli 
            -zasadziliśmy drzewko  bzu na rabacie przed budynkiem przedszkola i dzieci nadały mu imię Karliczek.             
 - wysłana została praca na konkurs LIST ROKU.

do góry