Strona główna/Urząd/Aktualności/Akademia Rozwoju-szansą dla rozwoju mieszkańców gminy Czerwionka – Leszczyny- konferencja otwierająca projekt

Akademia Rozwoju-szansą dla rozwoju mieszkańców gminy Czerwionka – Leszczyny- konferencja otwierająca projekt

Aktualności 5 Kwietnia 2011

29 marca w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się konferencja otwierająca projekt 

"Akademia Rozwoju-szansą dla rozwoju mieszkańców gminy Czerwionka - Leszczyny". 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały zasady udziału w projekcie oferującym bezpłatny udział w szkoleniach mających na celu kompleksowe przygotowanie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów służących rozwojowi gminy i rozwiązywaniu problemów społecznych. Naczelnik wydziału rozwoju Krystyna Jasiczek przedstawiła także możliwości pozyskiwania środków z konkursów ogłaszanych przez UGiM.

Szkolenie "Akademia Rozwoju-szansą dla rozwoju mieszkańców gminy Czerwionka – Leszczyny" obejmować będzie następującą tematykę:

- ABC pisania projektów - podniesienie poziomu wiedzy i nabycie umiejętności 
w zakresie podstaw pisania projektów, zapoznanie z zasadami przygotowania 
i tworzenia założeń projektowych, harmonogramu i budżetu.

- Partnerstwo w projektach EFS - zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami budowania partnerstw lokalnych, ich znaczeniem w realizacji działań 
i pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych.


- Diagnoza potrzeb mieszkańców terenów wiejskich - zdobycie umiejętności 
i podniesienie wiedzy w zakresie diagnozowania potrzeb mieszkańców, jako odbiorców planowanych projektów.

- Diagnoza potencjału społeczności lokalnych pod kątem tworzenia inicjatyw tematycznych - zdobycie wiedzy odnośnie problemów dotykających mieszkańców gminy i sposobów pozyskania zewnętrznych funduszy umożliwiających ich rozwiązanie.

- Zasada równości szans kobiet i mężczyzn - uświadomienie nierówności 
i poszerzenie wiedzy na temat barier zw. z płcią.

- Internet źródłem wiedzy - jak korzystać z internetu w celu pozyskiwania informacji oraz promocji realizowanych projektów. 

- Komunikacja interpersonalna - poznanie zasad komunikacji interpersonalnej i komunikacji zewnętrznej, kreowania wizerunku organizacji.

- Zarządzanie projektami - usystematyzowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności w zespołowym pisaniu projektów oraz zdobycie nowej w zakresie realizacji projektu.

Pozostały ostanie miejsca dla chętnych, którzy chcieliby uczestniczyć w projekcie.

Zgłoszenia można kierować na adres: 
e.warecka@akademiarozwoju.org.pl  

Serdecznie zapraszamy

top_baner
do góry