Strona główna/Urząd/Aktualności/Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

Aktualności 2 Lipca 2012

Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej radni głosowali nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Wiesławowi Janiszewskiemu.

Na ostatniej sesji dyskutowano nad wykonaniem budżetu za 2011 rok. 
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2011 r. , sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia Gminy i Miasta. Przedstawiona została również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu, a także stanowisko komisji rewizyjnej działającej przy RM.

"Niewątpliwie budżet minionego roku, jak i kolejne budżety gminy będą musiały być kompromisem pomiędzy potrzebami, oczekiwaniami mieszkańców, a możliwościami wynikającymi z kondycji naszych finansów. Na tę kondycję mają wpływ także uregulowania prawne, zwłaszcza ostry reżim równoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi – podkreślił burmistrz i dodał: - Sytuacja finansowa gminy jest jednak stabilna, znacząco zmniejszyliśmy deficyt, co pozwala nam myśleć o dalszym rozwoju".

Za najważniejszy sukces burmistrz uważa dużą ilość przedsięwzięć realizowanych ze środków zewnętrznych.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 15 radnych, 3 było przeciw.

do góry