Strona główna/Urząd/Aktualności/Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza

Aktualności 26 Kwietnia 2010

23 kwietnia br. podczas sesji zwyczajnej Rady Miejskiej, burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2009.

"Cele mamy takie same. Różne są tylko drogi dojścia do tych celów" - to zdanie wypowiedziane przez burmistrza towarzyszyło wszystkim radnym w czasie piątkowej sesji i było przez nich wielokrotnie powtarzane. Burmistrz akcentował, że odpowiedzialność i realizacja wytyczonych celów są dla niego najważniejsze. "Standaryzacja wielu obszarów działania została określona właśnie po to, aby nie zabrakło nam pieniędzy" – podkreślił burmistrz. Zwrócił również uwagę na stopniowy spadek zadłużenia gminy przy jednoczesnym wzroście wydatków, które w tym roku przekroczyły już kwotę 100 mln złotych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Bluszcz przedstawiając sprawozdanie komisji dotyczące wykonania budżetu podkreślił, że burmistrz realizując powierzone mu zadania kierował się zasadami celowości, gospodarności i oszczędności. Komisja zwróciła również uwagę na sukcesywne powiększanie przez burmistrza dochodów bieżących.

Wykonanie budżetu zostało również pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

13 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, 5 przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Zobacz multimedialną prezentację z wykonania budżetu za rok 2009

top_baner
do góry