Strona główna/Urząd/Aktualności/Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza

Aktualności 28 Maja 2018

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w miniony piątek, radni uchwalili absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego, za wykonanie budżetu za rok 2017.

 

Obrady Rady Miejskiej rozpoczęło przedstawienie przez burmistrza prezentacji obrazującej realizację budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za ubiegły rok. Burmistrz złożył także podziękowania, które skierował do kierownictwa Urzędu - zastępcy, pełnomocników, sekretarz, skarbnika, dyrektorów jednostek, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, a także do Rady Miejskiej i Przedstawicieli Rad Sołeckich i Dzielnicowych:

"Dziękuję za wszelkie zrozumienie i wsparcie udzielone mi podczas realizacji ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest budżet. Dziękuję za pomoc przy wcielaniu kolejnych jego założeń w życie. To najwyższy budżet w historii tej gminy, dochody cały czas rosną. Stale też stawiamy sobie nowe cele, inwestujemy dla dobra naszych mieszkańców. Cieszę się, że możemy pracować w atmosferze współpracy i kompromisu. Nasz samorząd jest przykładem, że można działać wspólnie, ponad różnego rodzaju podziałami”.

Po wysłuchaniu prezentacji, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz opinii: Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, które pozytywnie oceniły wykonanie ubiegłorocznego budżetu, Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, złożył podziękowania na ręce burmistrza oraz skarbnika: „Udało się wypracować wzorcowy model, w którym współpraca i wzajemne zrozumienie odgrywa decydującą rolę. W wieloletnich planach wytyczamy cele i dążymy do ich realizacji w trosce o rozwój całej gminy”.

Uwagę na kluczową rolę współpracy, która umożliwiła realizację budżetu zwrócił także w swoim wystąpieniu Bogdan Knopik, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.

Następnie, odbyło się głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017 oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, po czym radni jednomyślnie zdecydowali o podjęciu obydwu uchwał.

Wśród inwestycji zrealizowanych w 2017 roku znalazły się m. in. budowa boiska wielofunkcyjnego w Książenicach, budowa infrastruktury oświetleniowej przyjaznej środowisku, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, nadbudowa tarasu SP 1, przebudowa budynku wielorodzinnego w Czuchowie, dotacje dla mieszkańców na montaż ekologicznych źródeł ciepła i OZE.

 

Więcej szczegółów dotyczących wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2017 przedstawia prezentacja.

Prezentacja z wykonania budżetu 2017

top_baner
do góry