Strona główna/Urząd/Aktualności/Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza

Aktualności 25 Czerwca 2017

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 23 czerwca, radni uchwalili absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego, za wykonanie budżetu za rok 2016.

 

Obrady Rady Miejskiej rozpocząło przedstawienie przez Burmistrza prezentacji obrazującej realizację budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za ubiegły rok. Burmistrz złożył także podziękowania, które skierował do kierownictwa Urzędu - zastępcy, pełnomocników, pani sekretarz, skarbnika, dyrektorów jednostek, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, a także do Rady Miejskiej i Przedstawicieli Rad Sołeckich i Dzielnicowych:

"Dziękuję za wszelkie zrozumienie i wsparcie udzielone mi podczas realizacji ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest budżet. Dziękuję za pomoc przy wcielaniu kolejnych jego założeń w życie. Cały czas stawiamy sobie nowe cele, które są dyktowane przez nowe potrzeby gminy i jej mieszkańców. Cieszę się, że dzięki bardzo dobrej współpracy, możemy je razem realizować".

Po wysłuchaniu prezentacji, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz opinii: Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, które pozytywnie oceniły wykonanie ubiegłorocznego budżetu, Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, złożył podziękowania na ręce Burmistrza oraz Skarbnika. Zwrócił także uwagę na kluczową rolę współpracy, która umożliwiła realizację budżetu. Po tych wystąpieniach odbyło się głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016 oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, po czym radni jednomyślnie zdecydowali o podjęciu obydwu uchwał.

Wśród inwestycji zrealizowanych w 2016 roku znalazły się m.in. odbudowa budynku wielorodzinnego po pożarze przy ul. Kościuszki 7, wraz z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów prawa budowlanego, zakup średniego samochodu pożarniczego, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, zakup schodołazu oraz kabiny do terapii sensorycznej dla Przedszkola nr 10, budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.Młyńskiej, wymiana oświetlenia ulicznego przy ulicy Ligonia w Leszczynach oraz zakup kontenerów socjalnych na potrzeby obiektu sportowo-rekreacyjnego w Czuchowie. Więcej szczegółów dotyczących wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2016 przedstawia Prezentacja

do góry