Strona główna/Urząd/Aktualności/Absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta

Absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta

Aktualności 2 Lipca 2013

15 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, 3 przeciw.

Najważniejsze dane dotyczące budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

Dochody: 106 616 932,47 zł

Wydatki: 105 705 133,84 zł

Nadwyżka: 911 798,63 zł

Porównanie budżetu w latach 2009-2011

Dochody

  • 2009: 84 222 692,16 zł
  • 2010: 90 591701,17 zł
  • 2011: 99 666 803,95 zł

Wydatki

  • 2009: 88 347253,37 zł
  • 2010: 91 736926,96 zł
  • 2011: 94 199295,06 zł

Nadwyżka/Deficyt w latach 2009-2011

  • 2009: - 4 124561,21 zł
  • 2010:  - 1 145 225,79 zł
  • 2011: 5 467508,89 zł

Dochody bieżące w 2012: 91 705 744,57 zł

Dochody majątkowe w 2012: 14 911 187, 90 zł

Wydatki bieżące w 2012: 85 159 090,62 zł

Wydatki majątkowe w 2012: 20 546 043,22 zł

W tym zadania inwestycyjne: 17 539 969,03 zł

Zadłużenie na koniec roku 2012: 35 371 655, 80 zł

Wskaźnik zadłużenia (do 60%): 33,2 %

Wskaźnik spłaty (do 15%): 7,2 %

do góry