Strona główna/Urząd/Aktualności/26 stycznia upływa termin - Konkurs: Firma społecznie odpowiedzialna 2015

26 stycznia upływa termin - Konkurs: Firma społecznie odpowiedzialna 2015

Aktualności 23 Stycznia 2015

Konkurs jest niepowtarzalna okazją do publicznego podziękowania przedsiębiorcom za wszelkie udzielone wsparcie - skorzystajmy z tej możliwości

 

Organizatorem konkursu „Firma społecznie odpowiedzialna 2015” jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Celem konkursu jest:

  • promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,
  • informowanie o akcjach i programach społecznych, które zostały zrealizowane z pomocą przedsiębiorstw, ich pracowników, organizacji pozarządowych, samorządu lub jego jednostek organizacyjnych,
  • popularyzacja i wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych,
  • umożliwienie organizacjom pozarządowym, jednostkom organizacyjnym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny publicznego podziękowania przedsiębiorcom za udzielone wsparcie.

Do konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne i państwowe. Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Firma społecznie odpowiedzialna 2015” mogą składać:

  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki organizacyjne Gminy (w tym przedszkola i szkoły)
  • grupy nieformalne.

 

Zgłoszenie powinno dotyczyć wsparcia organizacji udzielonego przez firmę w 2014 roku (do 31 grudnia 2014 roku).

Zgłoszenia organizacje dokonują na wniosku zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu. Formularze wniosków konkursowych są dostępne na stronie internetowej lub w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Rostka 7, II piętro, Czerwionka-Leszczyny w terminie od 14 do 26 stycznia 2015.

Zgłoszenia firmy do konkursu należy dokonać w terminie do 26 stycznia 2015 r. Zgłoszenie uznaje się za ważne po wypełnieniu formularza, podpisaniu go przez osobę upoważnioną i złożeniu w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9.

Do pobrania:

  • Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu konkursu "Firma społecznie odpowiedzialna 2015"
  • Wniosek zgłoszeniowy o przyznanie tytułu „Firma społecznie odpowiedzialna 2015”
do góry