Strona główna/Urząd/Aktualności/25 lat samorządności

25 lat samorządności

Aktualności 16 Czerwca 2015

 

W miniony piątek w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym oraz w Parku im. P. Furgoła świętowano 25-lecie samorządności.

 

Wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej Sesji Rady Miejskiej w CKE, podczas której dokonano podsumowania ćwierćwiecza funkcjonowania samorządu terytorialnego na terenie Czerwionki-Leszczyn. Spotkanie było również okazją do złożenia podziękowań osobom, które mają szczególne zasługi dla rozwoju samorządności oraz osiągnięcia na rzecz społeczności lokalnej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda rozpoczął sesję od wymienienia zmarłych radnych Rady Miejskiej od I do VII kadencji:

śp. Franciszka Blindę, śp. Alfreda Buchtę, śp. Pawła Chrapca, śp. Henryka Fieglera, śp. Stanisława Kańtocha, śp. Wiesława Kitę, śp. Marka Metrykę, śp. Ferdynanda Pióreckiego, śp. Zygmunta Poloczka, śp. Krzysztofa Raka, śp. Jerzego Szymurę, śp.Alojzego Wańka, śp. Jerzego Zajonca, śp. Alfreda Żemłę oraz zmarłego ostatnio wieloletniego radnego i wiceburmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny śp. Piotra Ignacego.

Pamięć tych, którzy odeszli, a ćwierć wieku temu tworzyli zręby samorządności, ich aktywność przyczyniała się do rozwoju gminy, zgromadzeni uczcili minutą ciszy.Przewodniczący zaprosił na scenę Burmistrzów oraz Przewodniczących Rady Miejskiej w minionych 25 latach: Leonarda Pióreckiego, Alojzego Stawinogę, Marka Kornasa, Leszka Salamona, Wiesława Janiszewskiego oraz Marka Profaskę.

Jak podkreślił Bernard Strzoda, dwie osoby nieprzerwanie od 25 lat służą mieszkańcom Gminy i Miasta i są przez nich nieprzerwanie obdarzeni zaufaniem - to Wiesław Janiszewski, radny, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz obecnie Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a także Leszek Salamon, radny, Przewodniczący Rady Miejskiej.

„Kierowanie Gminą i podejmowanie decyzji to sprawa wielkiej odpowiedzialności – podkreślił Burmistrz Wiesław Janiszewski. - Do mieszkańców należy ocena tego, co na przestrzeni minionych 25 lat wydarzyło się na terenie naszej gminy. Chciałbym podziękować za efekty pracy tym, którzy przez ten czas decydowali o losach naszej miejscowości. Byli gospodarzami, którzy potrafią mądrze planować rozwój, inwestując w mocne strony i rozwiązując specyficzne problemy w najbliższym otoczeniu. Pragnę wyrazić wdzięczność za poświęcenie z jakim służyliście i służycie mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

Leszek Salamon dokonując podsumowania funkcjonowania samorządności przywołał cytat Jana Pawła II :„Obraz miasta to nie tylko zewnętrzne piękno ulic, placów i budynków, ale nade wszystko kształt życia jego mieszkańców i to zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym. A zatem samorząd terytorialny, podejmując decyzje dotyczące miasta czy miejscowości, winien mieć na względzie w pierwszym rzędzie dobro mieszkańców - ich potrzeby, oczekiwania i perspektywy wszechstronnego rozwoju. Dziś jest to szczególnie ważne”.

Wspomnienia budowania lokalnej samorządności przedstawił także pierwszy Burmistrz Czerwionki-Leszczyn Leonard Piórecki: „ To był trudny czas.Pierwszą kadencję określiłbym jako pionierską – musieliśmy, ponad podziałami, dostosować się do funkcjonowania gminy w ramach nowej ustawy o samorządzie. Gminy uzyskały osobowość prawną, mienie, samodzielnie zaczęły konstruować budżet, borykając się przy tym z różnorodnymi problemami. Jednak, samorządność uwolniła obywatelską energię i pozwoliła lokalnym wspólnotom współuczestniczyć i współdecydować w sprawach publicznych. To ogromna wartość”.

Podczas uroczystości Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Grzegorz Wolnik wraz z Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wręczył złote odznaki honorowe za zasługi dla województwa śląskiego.


Uhonorowano nimi:

Jolantę Szejkę

Edwarda Kucharczyka

Stanisława Pysznego

Romualda Stencla

Bernarda Strzodę

Józefa Wącirza

 

Za zaangażowanie społeczne oraz cenne inicjatywy dla rozwoju miejscowości Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej podziękował także radnym od pierwszej do siódmej kadencji, sołtysom, przewodniczącym rad i zarządów dzielnic, radnym powiatu rybnickiego z terenu Czerwionki-Leszczyn, kierownictwu urzędu, księżom oraz reprezentacji miasta partnerskiego Sokołów Podlaski.

 

 

Następnie, w Parku im. Piotra Furgoła, odbyła się impreza plenerowa połączona z koncertem gwiazd: Czesław Jakubiec Comedy, Sombrero Negro, Łzy .

 

do góry