Strona główna/Urząd/Aktualności/15 stycznia 2018 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium i nagrody w dziedzinie sportu

15 stycznia 2018 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium i nagrody w dziedzinie sportu

Aktualności 14 Grudnia 2017

15 stycznia 2018 roku mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium i nagrody w dziedzinie sportu.

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia składa zawodnik lub klub sportowy zrzeszający zawodników w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 w terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie 12 miesięcy roku 2017.

Stypendium sportowe stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium sportowego wynosi od 200 do 400 zł.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosków o stypendia i nagrody sportowe znajdują się w zakładce: stypendia sportowe - link: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/stypendia-sportowe


Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 734/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych

2. Zarządzenie Nr 735/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie okreslenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia i Regulaminu przyznawania poszczególnych kategorii nagród i ich wysokośći za wysokie wyniki sportowe lub wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w działalności w zakresie sportu

.

do góry