Strona główna/Urząd/Aktualności/100-lecie Koksowni DĘBIEŃSKO

100-lecie Koksowni DĘBIEŃSKO

Aktualności 16 Maja 2013

W miniony piątek odbyły się uroczyste obchody 100-lecia Koksowni "Dębieńsko". 
Najserdeczniejsze życzenia na ręce Zarządu Kombinatu Koksochemicznego "Zabrze" SA i kierownictwa Koksowni "Dębieńsko" złożyli przedstawiciele Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Burmistrz Gminy i Miasta W. Janiszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej M. Profaska, zastępca burmistrza A. Raudner oraz pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki G. Wolnik.

Koksownia od początku istnienia jest bardzo silnie związana z Ziemią Rybnicką, Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, a przede wszystkim dzielnicami Dębieńsko i Czuchów.
Mocno wpisując się w to miejsce, załoga pokonywała przez sto lat meandry historii – podczas I wojny światowej, powstań śląskich, niemieckiej okupacji i lat po II wojnie światowej. Współcześnie, zakład jest dla powiatu oraz dla gminy nie tylko dużym pracodawcą i płatnikiem podatku, lecz również uczestnikiem wspólnych poczynań.

"Koksownia "Dębieńko" jest integralną częścią Gminy i Miasta – podkreślał podczas uroczystości burmistrz Wiesław Janiszewski.100-letnia historia pokazuje, że zakład wrósł w nasze środowisko, wraz ze wszystkimi swoimi plusami i minusami. 
Z jednej strony daje miejsca pracy i wpływy z podatku do naszego budżetu, ale z drugiej strony – mamy świadomość – jakie są uboczne skutki wytwarzania koksu. Skoro jednak zakład funkcjonuje sto lat, to ma swoje niepodważalne miejsce na mapie tej Gminy i robimy wszystko, mówię tutaj o władzach samorządowych, żeby dobrze współpracować z zakładem. Trudno jednak nie zauważyć, że na przestrzeni wielu lat koksownia mocno się zmodernizowała. Sądzę, że w kolejne stulecie funkcjonowania wejdzie już z nową technologią - przyjazną środowisku i mieszkańcom. Warto podkreślić, że pod względem społecznym Koksownia "Dębieńsko" jest wyjątkowym zakładem. Myślę, że ta wyjątkowość wynika z rodzinnej atmosfery w "Dębieńsku". Pracownikami tego zakładu są w lwiej części mieszkańcy naszej gminy. Zakład współuczestniczył i nadal włącza się w współfinansowanie wielu zadań. Przez wiele już lat zakład potrafi zminimalizować skutki uboczne swojej produkcji poprzez pomoc materialną dla mieszkańców – inwestowanie w infrastrukturę drogową, budownictwo czy remonty".


Stuletnim dziejom zakładu w Czerwionce-Leszczynach towarzyszyła i towarzyszy wzorcowa postawa załogi, związanej emocjonalnie ze swoim zakładem, zaangażowanej w jego problemy – podkreśla Edward Szlęk, Prezes Zarządu KK "Zabrze" SA. Współczesność stawia nowe wymogi przez "Dębieńskiem". Konieczne jest dalsze wyważone inwestowanie w doskonalenie procesu produkcyjnego pod kątem poprawy jakości koksu. Pracujemy nad stworzeniem w "Dębieńsku" doświadczalnej instalacji w technologii baterii dwuproduktowej. Takie rozwiązania technologiczne będą w przyszłości konkurencyjne w porównaniu do obecnie stosowanych. Gratulując załodze "Dębieńska" dostojnego jubileuszu, życzę wszystkim zatrudnionym oraz weteranom pracy pomyślności w życiu osobistym i kolejnych dobrych stu lat zakładu.

"Podstawowy trzon naszej załogi stanowią pracownicy wywodzący się z Czerwionki-Leszczyn oraz okolicznych miejscowości, niejednokrotnie są kolejnym pokoleniem w swoich rodzinach, pracującym w tym miejscu – mówi Zygmunt Neumann – dyrektor, kierownik Koksowni "Dębieńsko". Mimo swoich stu lat Koksownia "Dębieńsko" jest w pełni współczesnym zakładem, który prowadzi produkcję koksu oraz węglopodobnych zgodnie z obowiązującymi wymogami zewnętrznymi. Jednocześnie, zakład pracuje tak, aby dotrzymywać zgodnych z nowoczesną gospodarką parametrów jakościowych, ekologicznych oraz ekonomicznych, przy uwzględnieniu interesów załogi".

Załoga Koksowni "Dębieńsko" liczy 212 osób. W tym 21 osób to pracownicy umysłowi. W Węglowni pracuje 28 osób, w Sortowni - 24 osoby, w Piecowni – 56 osób, na wydziale Węglopodobnych – 31 osób, w Oddziale Utrzymania Ruchu – 13 osób, w Transporcie Kolejowym i Ekspedycji -24 osoby, w Obsłudze -13 osób, w Straży Pożarnej - 2 osoby.


Dane na podstawie: I. Łęczek, Koksownia "Dębieńsko" 1913-2013.

top_baner
do góry