Strona główna/Urząd/Aktualności/10-lecie ZGM-u i ZDiSK-u

10-lecie ZGM-u i ZDiSK-u

Aktualności 22 Stycznia 2018

W miniony piątek w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się uroczystość jubileuszu 10-lecia dwóch jednostek miejskich - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zarządu Dróg i Służb Komunalnych.„Dzisiejsze spotkanie to przede wszystkim zasługa załogi obu jednostek i właśnie tego zespołu pracowników trzeba przede wszystkim pogratulować obu dyrektorom – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski. - W 2008 roku na bazie dawnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstały dwa zakłady. Decyzja o podziale jednostki była trudna, ale konieczna dla sprawniejszego funkcjonowania Gminy. Dziesięć lat później można przyznać, że ten podział się udał. Podziękowania pragnę dziś skierować w stronę załogi – zarówno aktywnej zawodowo, jak również tej, która odeszła na zasłużoną emeryturę. W nazwie jednego z zakładów znajduje się słowo „służb”. Często Wasza praca to właśnie służba dla dobra mieszkańców. Życzę Wam, aby społeczność Gminy i Miasta potrafiła docenić Waszą pracę i poświęcenie”.

Słowa podziękowania na ręce dyrektorów jednostek skierował również Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda: „Jako Przewodniczący Rady Miejskiej muszę przede wszystkim podkreślić niezwykle dobrą i owocną współpracę pomiędzy Radą a jednostkami przez wszystkie lata ich istnienia. Pragnę podziękować Wam za wszystko, co robicie dla dobra mieszkańców naszej gminy. Obszary Waszej działalności są wypełnione wyzwaniami i oczekiwaniami ludzi – dziękuję za to, że potraficie im sprostać”.

Głos zabrali także dyrektorzy jednostek. „Podczas jubileuszy warto podkreślać, że są one możliwe dzięki ludziom – zaznaczył Piotr Łuc, dyrektor Zarządu Dróg i Służb Komunalnych. - Dzisiaj chciałbym powiedzieć jedno – mamy dobrych ludzi, którzy uczciwie i z oddaniem wykonują swoją pracę”. Podziękowania pod adresem pracowników, ale także Burmistrza i Rady Miejskiej skierował dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marian Uherek.

 

Jubileusz stanowił także okazję, aby złożyć gratulacje, podziękowania oraz uhonorować osoby szczególnie zaangażowane w tworzenie jakości pracy jednostek.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej reprezentowany przez dyrektora Mariana Uherka zostali uhonorowani przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami prestiżowymi Statuetkami Lider Zarządzania. Przyznano także Medale „Zasłużony dla Gospodarki Nieruchomościami”. Grzegorz Wolnik otrzymał złoty medal, Marian Uherek otrzymał złoty medal, Jolanta Kokowska otrzymała srebrny medal, Dorota Chudyk – srebrny medal, Joanna Tabacka -brązowy medal, Ewa Zieleźny – brązowy medal.

Wyróżnienie za wieloletnią pracę na rzecz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz wkład pracy włożony w rozwój jednostki otrzymali: Piotr Łuc, Kazimierz Skuta, Iwona Wawrzyczek, Krystyna Michalik, Janina Michalska.

Wyróżnienie za wkład pracy włożony w rozwój jednostki otrzymali: Maja Dominek, Łukasz Korus , Robert Bluszcz, Waldemar Walento.

Na wniosek harcmistrza Hufca ZHP w Czerwionce-Leszczynach Janusza Jaśka, komendantka chorągwi ZHP harcmistrz Anna Peterko przyznała honorową odznakę ruchu przyjaciół harcerstwa, którą otrzymał dyrektor ZDiSK-u Piotr Łuc. To podziękowanie za pomoc okazaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej. Również przedstawiciele związków zawodowych ZDiSK-u złożyli podziękowania na ręce dyrektora Piora Łuca.

Do życzeń i gratulacji dołączył się wicestarosta powiatu rybnickiego Marek Profaska oraz licznie inni goście tego wyjątkowego wydarzenia.

W wydarzeniu uczestniczyli również: zastępca burmistrza Andrzej Raudner, sekretarz Gminy i Miasta Justyna Domżoł, skarbnik Gminy i Miasta Zbigniew Wojtyło, Prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Borek oraz wiceprezes Edyta Koster, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Michalczyk, komendant komisariatu policji w Czerwionce-Leszczynach Roman Chlubek, emerytowany dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Leonard Piórecki, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, naczelnicy i kierownicy wydziałów Urzędu Gminy i Miasta, przedstawiciele zakładów pracy, firm i instytucji związanych z zakładami świętującymi jubileusz, a także pracownicy i emeryci ZGM-u i ZDiSK-u.

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała Orkiestra Miejska Dębieńsko pod dyrekcją Wojciecha Pukowca. W koncercie wystąpili: Orkiestra Miejska „Dębieńsko” oraz soliści – Sabina Kierpiec, Iwona Blacha, Mieczysław Kierpiec, Joanna Spandel i Marian Chrobok.

do góry