Strona główna/Urząd/Aktualności/10 lat Placówki Wsparcia Dziennego

10 lat Placówki Wsparcia Dziennego

Aktualności 23 Czerwca 2015

W miniony wtorek Placówka Wsparcia Dziennego z dzielnicy Leszczyny uroczyście świętowała jubileusz 10-lecia swojej działalności. Z różnych form wsparcia dzieci i młodzieży, organizowanych w tym wyjątkowym miejscu, korzysta obecnie 60 wychowanków.

 

„Cieszę się, że dziesięć lat temu w naszej Gminie utworzono tego typu miejsce. Dzieci odnajdują tu życzliwość, uwagę, poczucie bezpieczeństwa. Chcą pracować, bawić się, ale także zaprezentować swoje talenty i umiejętności – podkreśliła  Celina Cymorek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, nadzorująca pracę Placówki.

 

W Placówce Wsparcia Dziennego w Leszczynach dzieci mogą liczyć na fachową opiekę i wparcie wychowawcze. Personel oferuje także rozwijanie talentów i poszerzanie zainteresowań swoich wychowanków. „Dzieci uczestniczą w wielu różnorodnych projektach edukacyjnych: wokalnych, plastycznych, tanecznych czy sportowych. Często biorą udział w różnego rodzaju wyjazdach i konkursach. Placówka stara się także pozyskiwać środki zewnętrze, na poszerzenie i wzbogacenie oferty dla dzieci” - wyjaśnia Iwona Elmaghraby, kierownik placówki.

Pedagodzy stale współpracują z rodzinami dzieci, pomagają też w sytuacjach kryzysowych – szkolnych czy rodzinnych. Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. „Sytuacja rodzinna wychowanków placówki jest trudna. Zdarza się, że dla niektórych dzieci świetlicowy podwieczorek to jedyny ciepły i pożywny posiłek w ciągu dnia” – przyznają wychowawcy.Placówka Wsparcia Dziennego w swojej działalności współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Wychowawcy współpracują także z rodzicami wychowanków, informują ich o postępach i trudnościach, zachęcają do udziału w bieżącym życiu placówki, organizują zajęcia z udziałem rodziców.

 

Za swoją pracę placówka otrzymała szereg nagród i wyróżnień m.in. nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za nowatorskie i profesjonalne podejście do pracy z dziećmi. Doceniono kreatywność, aktywne podejściem do pracy z podopiecznymi oraz twórcze rozwijaniem pasji młodych.

Podczas uroczystości jubileuszowych gratulacje i życzenia wielu kolejnych sukcesów składali licznie przyjaciele placówki, na czele z burmistrzem Wiesławem Janiszewskim oraz zastępcą burmistrza Andrzejem Raudnerem.

 

„Dziękuję pani dyrektor i pracownikom placówki za trud, zaangażowanie i znakomite efekty pracy. Życzę dzieciom, aby z przyjemnością tu przychodziły i dobrze czuły się w drugim domu, którym jest dla nich to miejsce” - powiedział burmistrz W. Janiszewski.

 

Podczas święta placówki podopieczni zaprezentowali swoje liczne talenty w specjalnym programie artystycznym. Przygotowano także wzruszający film zawierający wypowiedzi byłych i obecnych podopiecznych placówki oraz ich rodziców. 

 

 

do góry