Strona główna/Urząd/Aktualności/„Nigdy więcej" - program kompleksowych działań dla rodzin z problemem przemocy

„Nigdy więcej" - program kompleksowych działań dla rodzin z problemem przemocy

Aktualności 24 Lipca 2014

 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny uzyskała dotację ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2014r.

na realizację zadania publicznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w okresie lipiec – grudzień 2014.

 

Celem głównym projektu jest zmiana funkcjonowania psychologicznego, osobistego oraz społecznego rodzin z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poprzez:

– zajęcia socjoterapeutyczne „Pokonać złość i agresję” - skierowane do dzieci z rodzin dotkniętych przemocą i zagrożonych problemem przemocy;

– Grupę wsparcia „Odzyskać Siebie” - dla osób z rodzin dotkniętych przemocą;

– Grupę korekcyjno-edukacyjną na zasadach grupy samopomocowej „Przemoc to Nie Moje Imię” - zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc oraz nie radzących sobie ze złością i agresją;

– „W krainie dobrych duszków Niebijków” - pogadanki dla dzieci w wieku przedszkolnym;

– Otwarte spotkania edukacyjne „ZOBACZ...USŁYSZ... POWIEDZ...” dla mieszkańców z terenu gminy;

– Kurs samoobrony „Bądź Bezpieczna - Bądź Bezpieczny” dla osób doznających przemocy w rodzinie i zagrożonych problemem przemocy.

 

Więcej szczegółów na temat projektu i podejmowanych działaniach już wkrótce, m.in. w lokalnej prasie i na stronach internetowych:

www.czerwionka-leszczyny.pl

www.opsczerwionka-leszczyny.pl

a także bezpośrednio:

w Zespole Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. 3 Maja 15

tel. kontaktowy 32 72 31 678.

 

 

do góry