Strona główna/Urząd/Aktualności/„Historia i kultura najbliższa”

„Historia i kultura najbliższa”

Aktualności 26 Września 2016

„Historia i kultura najbliższa” to tytuł projekt skierowanego do mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny a realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn „Dzwon” w okresie od maja do końca roku.


Główne cele projektu to;

- skłonienie mieszkańców do aktywności wokół budowania tożsamości lokalnej,

- poszerzenie wiedzy z zakresu historii lokalnej,

- poznanie spuścizny Juliusza Rogera – jego oryginalnych śląskich pieśni, połączone

z kultywowaniem tradycji śpiewaczych na Śląsku,

- poznawanie zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

- integracja mieszkańców wokół dobra wspólnego jakim są zabytki kultury materialnej i niematerialnej .

 

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

- Organizacja koncertu katowickiego zespołu Grzegorz Płonka Trio – pieśni zebrane przez Juliusza Rogera. W trakcie koncertu adresaci poznają autentyczne śląskie pieśni, wysłuchają twórczości poetyckiej oraz nauczą się jednej z pieśni.

- Zwiedzania zabytków architektury sakralnej i industrialnej - kościółki w Palowicach i Bełku (wraz z kopcem Lukasów), ”Gichta”, familoki oraz Izba Tradycji kopalni „Dębieńsko”. W trakcie wyjazdu, lokalni pasjonaci przybliżą uczestnikom historię miejsc. Zwiedzanie zakończy spotkanie integracyjne, połączone z krótkim quizem na temat zabytków.

- Prelekcja na temat losów zagrabionego dzwonu „Maria” - znane i nieznane fakty przedstawiające pokonywanie barier i trudności związanych z odzyskaniem dzwonu.

-Przygotowanie i wydanie folderu o powrocie dzwonu „Maria” do Leszczyn.

Projekt „Historia i kultura najbliższa” dofinansowany jest przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w ramach konkursu ofert na realizacje zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dobór kultury i dziedzictwa narodowego.

do góry