Strona główna/Urząd/Aktualności/„Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców woj. śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”

„Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców woj. śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”

Aktualności 29 Kwietnia 2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. 

 W ramach przedsięwzięcia o udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Do dofinansowania kwalifikują się następujące inwestycje:

  1. Wymiana źródeł ciepła, przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie.
  2. Budowa systemów grzewczych z udziałem odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne).
  3. Zastosowanie rozwiązań technicznych  mających  na  celu  zwiększenie oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 16.12.2002 r. (docieplenie przegród budowlanych, wymiana okien i drzwi, modernizacja lub budowa wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania).

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą.

Przed rozpoczęciem naboru w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy
ul. Plebiscytowej 19, działać będzie Punkt Konsultacyjny, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Telefon kontaktowy: (32) 60 32 252.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć TUTAJ

 

do góry