Strona główna/Urząd/Aktualności/Śmieciowa rewolucja

Śmieciowa rewolucja

Aktualności 17 Lipca 2013

Minęły pierwsze dwa tygodnie obowiązywania nowych przepisów o gospodarowaniu odpadami. Co po tym czasie można powiedzieć o śmieciowej "rewolucji"? 

Na terenie domów jednorodzinnych mieszkańcy powinni otrzymać od przedsiębiorcy – firmy Komart – komplet sześciu worków do segregacji odpadów. Dodatkowe bądź brakujące worki można otrzymać od przedsiębiorcy. Póki co, wydawane są także w Urzędzie Gminy i Miasta. Każdy mieszkaniec powinien otrzymać harmonogram wywozu śmieci, który opublikowany został także na stronie www.ekoakcja-segregacja.pl

"Gmina długo przygotowywała się do wdrożenia nowych przepisów, nie wszystko udało się przewidzieć. Należy jednak pamiętać, iż nie jesteśmy jednak obojętni na uwagi mieszkańców i staramy się je rozwiązywać je na bieżąco. Interweniujemy w przypadku każdego ze zgłaszanych problemów" – wyjaśnia naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Elżbieta Student.

Największy problem w naszej gminie stanowił brak pojemników na odpady przy budynkach wielorodzinnych. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki jest jednak obowiązkiem zarządcy nieruchomości i od niego należy egzekwować dopełnienia tej powinności. Pamiętać należy, że problemy – jeżeli wciąż się pojawiają - wynikać mogą także z długiego czasu oczekiwania na pojemniki, na które zapotrzebowanie jest w całej Polsce jest bardzo duże.
– "Zarządcy nieruchomości deklarują, że w ciągu najbliższych dni mają zostać uzupełnione ostanie braki. W związku z brakiem worków czy też pojemników do segregacji nie należy obawiać się konieczności uiszczania wyższych kwot. Mieszkańcy zapłacą za wywóz odpadów zgodnie z zadeklarowanymi stawkami" – dodaje E. Student.

Z budynków jednorodzinnych firma Komart odbierze odpady cztery razy w miesiącu: raz odpady zmieszane, dwa razy odpady biodegradowalne w okresie od maja do października, raz plastik i szkło. Odbierany będzie także gruz, odpady wielkogabarytowe i elektrosprzęt. Z osiedli, odpady zmieszane będę wywożone dwa razy w tygodniu, segregowane – raz na dwa tygodnie, biodegradowalne – dwa razy w tygodniu, wielkogabarytowe – raz na kwartał, inne odpady – raz na pół roku.

– "Prosimy mieszkańców o wystawianie kubłów lub worków przed posesję w dniu odbioru śmieci podanym w harmonogramie. Pracownicy Komartu nie mogą wchodzić na teren naszej posesji i szukać miejsca, w którym składujemy odpady" – wyjaśnia E. Student.

Ponoszone przez mieszkańców koszty za wywóz odpadów komunalnych będą analizowane na bieżąco. Jeszcze w tym roku gmina chce obniżyć stawki, jednak – jak podkreśla burmistrz Wiesław Janiszewski – ta decyzja musi zostać podjęta w sposób odpowiedzialny, rozważny i być oparta na rzeczywistych danych. Z pewnością można spodziewać się również ulg dla rodzin wielodzietnych. Pamiętać należy, że pieniądze pochodzące z opłat mieszkańców mogą być przeznaczone wyłącznie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Gmina nie może do systemu dopłacać, a ewentualnej nadwyżki nie wolno jej przeznaczyć na żadne inne wydatki.

Jeżeli macie Państwo pytania lub problemy związane z nowym systemem, prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarowania Odpadami, tel. 32 429-59-43, go@czerwionka-leszczyny.com.plPracownicy Wydziału interweniują w przypadku wszystkich zgłaszanych przez mieszkańców problemów.

do góry