Strona główna/Urząd/Aktualności/Śląskie śpiewanie. Znamy pierwszych laureatów

Śląskie śpiewanie. Znamy pierwszych laureatów

Aktualności 10 Kwietnia 2015

Wczoraj w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwione-Leszczynach, odbyły się się eliminacje rejonowe XXII Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie 2015”. Czerwionka-Leszczyny jest pierwszą z dziesięciu miejscowości w województwie śląskim, w których odbywają się rejonowe przesłuchania.

 

 

"Śląskie śpiewanie" to jeden z najważniejszych i najciekawszych konkursów poświęconych kulturze naszego regionu. Jego celem jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych, poznawanie ludowego repertuaru, utrwalanie gwary oraz przypominanie bogactwa i różnorodności strojów. 

Jurorami eliminacji w Czerwionce-Leszczynach byli: Janina Lipińska-Dygacz, Stefania Szyp, Tomasz Wrona oraz Wojciech Pukowiec.

 
"Wciąż jest wielu chętnych do śpiewania śląskich piosenek. Cieszy nas zainteresowanie konkursem, zwłaszcza przez najmłodszych wykonawców" - komentowała J. Lipińska-Dygacz.

Wydarzenie uroczyście otworzył zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Andrzej Raudner. 

W eliminacjach wzięły udział łącznie 22 podmioty wykonawcze, wśród nich soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły pieśni i tańca oraz chóry. 

Jury oceniało wykonawców, biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, zachowanie cech gwarowych, walory wokalne, akompaniament, ogólny wyraz artystyczny. Jako elementy dodatkowe oceniano: strój ludowy i ewentualne rekwizyty.

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników jury postanowiło, że do przesłuchań finałowych, które odbędą się 12 maja 2015 w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie zakwalifikowali się:

 

  1. Paulina Fuchs, Przedszkole nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

  2. Natalia Gierlich, POPP przy SP nr 8 w Czerwionce-Leszczynach

  3. Sebastian Pikus, POPP przy Gimnazjum w Jejkowicach

  4. Czesław Żemła, MOK w Czerwionce-Leszczynach

  5. Zespół "Leszczynki", POPP przy ZS nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

  6. Zespół "Karolinki", MOK w Czerwionce-Leszczynach.

     

Koncert Galowy „Śląskiego śpiewania” odbędzie się 11 czerwca w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.


Udział w "Śląskim śpiewaniu" to nie tylko rywalizacja o nagrody. Posiadający już ponad dwudziestoletnią tradycję przegląd jest festiwalem różnorodności pod względem doboru repertuaru, kompetencji gwarowej i przygotowania strojów. 
"Uczestników wydarzenia łączy zainteresowanie pieśnią śląską, chęć podtrzymania tradycji muzycznych, a także wielka radość ze wspólnego śpiewania i słuchania pieśni. Wszystko to, sprzyja umacnianiu więzi z kulturą i dziedzictwem regionu" – mówi Mariola Czajkowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

 

do góry