Strona główna/Urząd/Aktualności/"Zielona pracownia" dla Zespołu Szkół nr 3

"Zielona pracownia" dla Zespołu Szkół nr 3

Aktualności 12 Kwietnia 2016

Wczoraj w Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu uhonorowano laureatów konkursu "Zielona pracownia" ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs był skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, a jego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. W gronie laureatów jest także Zespół Szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach. Wygrana w konkursie umożliwi szkole przeprowadzenie modernizacji ekopracowni za kwotę ponad 50 tys. zł.

 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, gmin oraz nagrodzonych szkół. ‪‎WFOŚiGW w Katowicach reprezentowali przedstawiciele Rady Nadzorczej - prof. Karol Węglarzy i Jerzy Suchy oraz Zarządu – prezes Andrzej Pilot i zastępca prezesa Agnieszka Siemińska. Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny reprezentowali: burmistrz Wiesław Janiszewski, pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, dyrektor ZS 3 Małgorzata Marciniak oraz zastępca dyrektora Ewa Szopa.

 

„W lipcu ubiegłego roku Fundusz ogłosił konkurs  pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT”, którego celem było nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej” – przypomniał podczas uroczystości prezes Andrzej Pilot. Dodał, że rozstrzygając Konkurs Fundusz postanowił przyznać dofinansowanie w formie dotacji autorom nietuzinkowych pomysłów na zagospodarowanie sali lekcyjnej na cele ekologiczne, doceniając zaangażowanie zarówno pracowników jak i uczniów szkoły w przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej.

Dofinansowane uzyskało wówczas 21 projektów, które wyróżniały się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Mając na uwadze wysoki poziom złożonych prac, Fundusz przeznaczył 130 000,00 zł na nagrody. Dofinansowanie projektu uzyskał wtedy również Zespół Szkół nr 3.

 

Kontynuację działań stanowił przeprowadzony w listopadzie ubiegłego roku konkurs pn.: „ZIELONA PRACOWNIA” skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym do nagrodzonych w konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT, a jego przedmiotem było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. 

„Przy ocenie wniosków wzięto pod uwagę przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań” – poinformowała Agnieszka Siemińska, zastępca prezesa Funduszu. Podkreśliła, że pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny pozyskała kwotę 41 897 zł, co stanowi aż 80% wartości zadania. Pracownię czeka więc remont i doposażenie w kwocie aż 52 tys. złotych.

Środki zostaną przeznaczone modernizację pracowni poprzez zakup nowoczesnego sprzętu (tablic interaktywnych, wizualizera, projektora), pomocy dydaktycznych (zestawów doświadczalnych, mikroskopów, nowoczesnego układu planet podwieszanego pod sufitem pracowni). W pracowni pojawią się także nowoczesne i ergonomiczne meble: stoły doświadczalne, gabloty i szafy. Będą także specjalne krzesełka i biurka przeznaczone do indywidualnej pracy badawczej.

„Wnioskowaliśmy o sprzęt najnowszej generacji, który z pewnością uatrakcyjni proces lekcyjny. Metoda doświadczeń, z której będziemy mogli korzystać jest bardzo lubiana przez uczniów. Także wizualnie nasza sala lekcyjna całkowicie się odmieni i z pewnością wpłynie to na zainteresowanie prowadzonymi w niej przedmiotami - mówi Małgorzata Marciniak. - Udział w konkursie wymagał olbrzymiego nakładu pracy nauczycieli, ale było warto. To spore środki, warto więc odważnie po nie sięgać” – zachęca dyrektor ZS 3.

do góry