Strona główna/Urząd/Aktualności/"Nie truj sąsiada" - konkurs dla szkół i przedszkoli

"Nie truj sąsiada" - konkurs dla szkół i przedszkoli

Aktualności 22 Lutego 2017

Rusza konkurs ekologiczno-edukacyjny dla placówek oświatowych z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego pt. „Nie Truj Sąsiada”. Uczestniczące w nim placówki przez cały 2017 rok  organizować będą wydarzenia poruszające tematykę niskiej emisji, odnawialnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego, efektywności energetycznej i innych. W działania zaangażowały się Przedszkole nr 1, nr 8 i nr 10, a także Szkoła Podstawowa nr 6 z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Aktywności mogą przybierać postać m.in.: konkursów wiedzy, lekcji tematycznych, apeli, spotkań i innych kreatywnych form zaproponowanych indywidualnie przez uczniów i nauczycieli. Na omawianie tych ważnych zagadnień w szkołach biorących udział w konkursie przeznaczona zostanie część godzin lekcyjnych. Na dedykowanych zajęciach uczniowie szkół będą mogli poszerzyć swoją wiedzę dzięki materiałom edukacyjnym zapewnionym przez organizatorów. Zorganizowane zostaną także specjalne szkolenia przygotowujące kadry pedagogiczne pod względem merytorycznym. Dodatkowo, nauczyciele otrzymali gotowe scenariusze lekcji oraz dostęp do obszernej bazy wiedzy.

Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie oceny ilości oraz jakości podjętych inicjatyw. W każdej z czterech kategorii (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne) przyznane zostaną nagrody dla placówek, które zajmą miejsca od pierwszego do trzeciego. Ekorywalizacja dobiegnie końca 22 grudnia br. O końcowej lokacie decydować będzie ilość zdobytych punktów.

Nagrody w konkursie „Nie truj sąsiada” to przybory edukacyjne i pomoce naukowe, których wartość zależna będzie od zajętego miejsca - odpowiednio: 5, 3 oraz 2 tysięcy złotych brutto.

Do udziału w konkursie zgłosiło się łącznie ponad 160 placówek wszystkich szczebli nauczania z terenu objętego zasięgiem projektu „Gmina z (dobrą) energią!”, czyli z 25 gmin i 3 powiatów wchodzących w skład subregionu, w tym 4 placówki z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Ogłoszenia o wynikach konkursu należy się spodziewać w styczniu 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii „Gmina z (dobrą) energią!” dostępne są na stronie internetowej www.gminazenergia.pl, a po najnowsze aktualności oraz materiały dodatkowe zapraszamy na profil społecznościowy https://www.facebook.com/gminazenergia 

Projekt „Gmina z (dobrą) energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej” jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

do góry