Strona główna/Urząd/Aktualności/"500+" w Czerwionce-Leszczynach. Wizyta wojewody.

"500+" w Czerwionce-Leszczynach. Wizyta wojewody.

Aktualności 9 Stycznia 2017

5 stycznia wojewoda śląski Jarosław Wieczorek odwiedził Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Najpierw, udał się z życzeniami noworocznymi oraz prezentami do pani Anny Skorupki i jej dzieci. Rodzina mieszka w sołectwie Stanowice. Pani Anna nie pracuje, samotnie wychowuje siedmioro dzieci, z których najstarsze ma 14 lat, zaś najmłodsze 4 lata. Rodzina jest otoczona opieką miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej, korzysta także z programu rządowego „Rodzina 500+”. 

Po zakończeniu wizyty w Stanowicach, wojewoda spotkał się w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z burmistrzem Wiesławem Janiszewskim. Rozmowa poświęcona była funkcjonowaniu programu „Rodzina 500 +” na terenie Czerwionki-Leszczyn.

 

do góry