Bełk przy węźle autostrady A1 „Bełk”

Teren nr 3

Lokalizacja

Bełk przy węźle autostrady A1 „Bełk”

Powierzchnia

2 działki o powierzchni 20,16 ha

Własność

Właściciel prywatny