Stanowice. Przy węźle autostrady A1 „Bełk”

Teren nr 1

Lokalizacja

Stanowice. Przy węźle autostrady A1 „Bełk”

Powierzchnia

11,28 ha

Własność

Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych Teren objęty granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej