rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Urzędy powiatowe

Starostwo Powiatowe w Rybniku

ul. 3 Maja 31,
44-200 Rybnik,

tel. (032) 423 83 00 
fax (032) 422 86 58

www.starostwo.rybnik.pl

godziny urzędowania: 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Jankowicka 3,
44-200 Rybnik, 
tel. (032)  422 60 95, 422 16 23 
fax. (032) 422 39 62
www.pup-rybnik.pl

godziny urzędowania: 

 

Urząd Skarbowy w Rybniku

Pl. Armii Krajowej 3
44-200 Rybnik, 

tel. (032) 423 58 00 
fax. (032) 423 58 80

http://www.isnet.katowice.pl/US/rybnik.htm

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Reymonta 2,
44-200 Rybnik, Śródmieście

tel. (032) 422 26 00,  
fax (032) 422 49 58

www.zus.pl 

Urząd Statystyczny

ul. B. Chrobrego 6,
44-200 Rybnik, 
tel. (032) 422 27 84, 422 19 21, 
fax (032) 422 36 62, 784 8745, 4289437, 7474 875

www.stat.gov.pl/urzedy/katow

Sąd Rejonowy

ul. Kopernika 2, 
44-200 Rybnik

tel.  Centrala telefoniczna (032) 43 93 100,
fax (032) 43 93 109

www.rybnik.sr.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

ul. 3 Maja 27,
44-200 Rybnik

tel. (032) 423 27 24
fax (032) 422 27 24,

www.katowice.oip.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. kpt. Janiego 1,
44-200 Rybnik

tel. (032) 422 40 09,
fax (032) 422 45 47

www.psse.rybnik.pl

 Zamknij