rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Urząd Gminy i Miasta

Urząd Gminy i Miasta

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
telefon: (32) 429 59 11, (32) 431 17 60

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Przyjmowanie stron w sprawach skarg, wniosków i petycji

  • Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00,
  • Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy i Miasta, Naczelnicy Wydziałów (Biur), Kierownicy Referatów i osoby pracujące na samodzielnych stanowiskach pracy - codzinnie w godzinach pracy.

ul. Parkowa 9, parter, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
telefon: (32) 429 59 40, 429 59 34
email: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl

Sekretariat Urzędu

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
telefon: (32) 429 59 34, 431 33 55,
email: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Kancelaria Urzędu

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
telefon: (32) 429 59 40,
email: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Biuro Rady

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
telefon: (32) 429 59 35,
email: br@czerwionka-leszczyny.com.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Parkowa 9a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
telefon: (32) 429 59 53,
email: usc@czerwionka-leszczyny.com.pl

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Biuro Rzecznika Prasowego

ul. Parkowa 9, II piętro, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
telefon: (32) 429 59 44,
email: rzecznik.prasowy@czerwionka-leszczyny.com.plZamknij