rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Szkoły specjalne

Zespół Szkół Specjalnych

Dyrektor

Beata Zich

ul. Przedszkolna 1
44-238 Czerwionka-Leszczyny

tel.: (032) 431 29 91

Patronką placówki jest Weronika Sherborne. Zespół obejmuje obowiązkiem szkolnym dzieci i młodzież z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Podlega Starostwu Powiatowemu w Rybniku. Do dyspozycji wychowanków są: sale do zajęć rewalidacji indywidualnej, sala do zajęć rehabilitacji ruchowej, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, biblioteka i świetlica.

W skład placówki wchodzą:

Nad rozwojem dzieci i młodzieży czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna w osobach: oligofrenopedagogów, logopedy, psychologa, pedagoga szkolnego, rehabilitanta, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej oraz pielęgniarki. Placówka ma bogatą ofertę zajęć wspierających rozwój dzieci. Należą do nich: zajęcia rewalidacji indywidualnej, rehabilitacja ruchowa i gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, elementy hipoterapii, turnusy rehabilitacyjne. Na terenie zespołu działa koło teatralne, sekcja rowerowa i koło terenowe „9” Olimpiad Specjalnych. Specyfika pracy z uczniem niepełnosprawnym w tej placówce polega głównie na stosowaniu odpowiednich metod pracy. 

Kadra pedagogiczna stale doskonali się w tym zakresie i posiada przygotowanie do prowadzenia następujących metod: „Dobrego Startu”, Denisona, ruchu rozwijającego.Zamknij