rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

"Czerwionka-Leszczyny.Złoża sukcesu na wyciągnięcie ręki - promocja terenów inwestycyjnych"  

Cel projektu

Gmian i Miasto Czerwionka-Leszczyny od kilku lat  z powodzeniem realizuje kampanie promocyjne własnej oferty inwestycyjnej. Dobra strategicznie lokalizacja, posiadanie atrakcyjnych, wolnych terenów inwestycyjnych oraz sieć połaczeń drogowych (w tym autostrady A1)  umożliwiających łatwy dojazd do okolicznych miast aglomeracji śląskiej ale także do Niemiec czy Czech stawia gminę na pozycji idealnego miejsca do zainwestowania. Gmina zlokalizowana jest w centrum obszaru dużych i pręznie rozwijających się aglomeracji: katowickiej, gliwickiej i rybnickiej. Poprzednie kamoanie udowodniły, że nawet mniejsze gminy mogą zaistnieć na arenie gospodarczej i "walczyć" skutecznie o pozyskanie inwestorów. Niemniej dla podtrzymania efektu rozpoznawalności niezbędna jest stała kontynuacja rozpoczętych i prowadzonych działań promocyjnych. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny stale uwypukla atuty gminy jako terenu atrakcyjnego gospodarczo. Gmina niezmiennie dąży do budowania wizerunku miejsca z możliwościami, miejsca, które chce i potrafi się rozwijać. Celem obecnej kampanii promocyjnej jest wzrost bezpośrednich inwestycji na terenie realizacji projektu i jeszcze większe podniesienie zainteresowania obszarami inwestycyjnymi. Efekty realizacji kampanii odczuwane będą długofalowo.

Głównym i nadrzędnym celem projektu będzie wypromowanie posiadanych wolnych terenów inwestycyjnych. . A co za tym idzie, przyciągnięcie inwestorów do Czerwionki-Leszczyn. W swoich założeniach kampania realizować będzie także cele informacyjne, aby możliwie największa część rynku docelowego została poinformowana o oferowanej bazie inwestycyjnej    i możliwościach gospodarczych gminy. Realizacja kampanii ma zwiększyć świadomość potencjalnych inwestorów o dużych zasobach inwestycyjnych i atrakcyjności gminy i miasta jako wolnej niszy gospodarczej. A w oczekiwanym rezultacie skłonić ich do zaangażowania finansowego na naszym terenie. Projekt kampanii promocyjnej ma na celu przyczynić się do wzrostu wartości bezpośrednich inwestycji w naszym regionie. Zaplanowana kampania promocji oferty inwestycyjnej odbywać się będzie multimedialne - będzie obejmować działania w wielu mediach. W efekcie realizacji kampanii promocyjnej pośrednio wzmocniony zostanie system obsługi i wspomagania inwestycji oraz wymiany handlowej, w szczególności w części dotyczącej zapewnienia odpowiedniego przepływu informacji w gospodarce. 

Przedmiot promocji

Tereny inwestycyjne zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami:

Planowany harmonogram realizacji projektu

Finansowanie projektu

Realizacja projektu

 Zamknij