rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Referat Informatyk

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (I piętro)

Do zadań Referatu Informatyki należy w szczególności:

       - systemów finansowo-księgowych, ewidencyjnych, podatkowych,
         wspomagających integrację,
       - pakietu programu kadrowo-płacowego,

Pracownik Referatu powołany przez Burmistrza pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w tutejszym Urzędzie. W zakresie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji pracownik ten podlega bezpośrednio Burmistrzowi Gminy. Szczegółowy zakres jego zadań określony jest w oddzielnym tirecie.

 Zamknij