rozmiar czcionki: A   A   A
Strona główna BIP Mapa witryny
    (?)
strona glówna BIP - www.bip.gov.pl
Strona główna BIP
Strona główna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny Niedziela, 18.03.2018
 
Linki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Znaleziono 93 plik(ów) do pobrania.

studium uwarunkowań

Nazwa pliku do pobrania Rozmiar Pobierz
studium uwarunkowań
Uchwala_Nr_L_590_10.pdf [] Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 605 KB
uchwala_L_590_10.pdf [605 KB] Uchwała Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 52 KB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_1_po_str_3.jpg [52 KB] Położenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w układzie województwa śląskiego - część A - uwarunkowania rozwoju 3.74 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_2_po_str_3.jpg [3.74 MB] Położenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w aglomeracji rybnickiej - część A - uwarunkowania rozwoju 4.03 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_3_po_str_4.jpg [4.03 MB] Układ jednostek strukturalnych Gminy i Miasta - część A - uwarunkowania rozwoju 4.03 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_4_po_str_5.jpg [4.03 MB] Układ i oznaczenia jednostek urbanistycznych tworzących obecną strukturę funkcjonalno-przestrzenną Gminy i Miasta - część A - uwarunkowania rozwoju 7.3 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_5_po_str_5.jpg [7.3 MB] Model istniejącego układu funkcjonalno - przestrzennego - część A - uwarunkowania rozwoju 2.76 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_6_po_str_36.jpg [2.76 MB] Hipsometria - część A - uwarunkowania rozwoju 4.26 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_7_po_str_39.jpg [4.26 MB] Rolnicza przestrzeń produkcyjna - część A - uwarunkowania rozwoju 5.15 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_8_po_str_40.jpg [5.15 MB] Zbiorniki wód podziemnych - część A - uwarunkowania rozwoju 4.27 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_9_po_str_40.jpg [4.27 MB] Układ hydrograficzny - część A - uwarunkowania rozwoju 4.59 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_10_po_str_44.jpg [4.59 MB] Elementy struktury przyrodniczej - część A - uwarunkowania rozwoju 7.49 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_11_po_str_46.jpg [7.49 MB] Obiekty i założenia wpisane do rejestru zabytków - część A - uwarunkowania rozwoju 4.25 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_12_po_str_49.jpg [4.25 MB] Strefy konserwatorskie - część A - uwarunkowania rozwoju 4.18 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_13_po_str_49.jpg [4.18 MB] Obszary obserwacji archeologicznej - część A - uwarunkowania rozwoju 4.02 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_14_po_str_51.jpg [4.02 MB] Obiekty postulowane do wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz do ochrony w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4.02 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_15_po_str_54.jpg [4.02 MB] Główne założenia rozwoju - część A - uwarunkowania rozwoju 4.54 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_16_po_str_56.jpg [4.54 MB] Elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie prawnej - część A - uwarunkowania rozwoju 4.15 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_17_po_str_56.jpg [4.15 MB] Obszary działań ochronnych parku CKKRW udostępnione dla różnych form zagospodarowania strefy funkcjonalno - przestrzenne wg projektu planu ochrony parku - część A - uwarunkowania rozwoju 8.45 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_18_po_str_56.jpg [8.45 MB] Propozycje zmian granic parku Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich - część A - uwarunkowania rozwoju 4.36 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_18_po_str_56.jpg [4.36 MB] Propozycje zmian granic parku Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich - część A - uwarunkowania rozwoju 4.36 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_19_po_str_56.jpg [4.36 MB] Proponowane formy ochrony przyrody - część A - uwarunkowania rozwoju 4.37 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_20_po_str_58.jpg [4.37 MB] Granice i nazwy złóż dla których nie utworzono obszarów i terenów górniczych - część A - uwarunkowania rozwoju 4.29 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_21_po_str_59.jpg [4.29 MB] Układ terenów górniczych i obszarów górniczych oraz filary ochronne - część A - uwarunkowania rozwoju 4.39 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_22_po_str_59.jpg [4.39 MB] Prognoza wpływów eksploatacji górniczej w okresie do 2020 roku - częśćA - uwarunkowania rozwoju 4.73 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_23_po_str_59.jpg [4.73 MB] Prognoza wpływów eksploatacji górniczej w terenie górniczym Dębieńsko I w latach 2010 - 2020 - część A - uwarunkowania rozwoju 4.52 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_24_po_str_59.jpg [4.52 MB] Prognoza wpływów eksploatacji górniczej w terenie górniczym Dębieńsko I w latach 2021 - 2030 - część A - uwarunkowania rozwoju 4.55 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_25_po_str_59.jpg [4.55 MB] Prognoza wpływów eksploatacji górniczej w terenie górniczym Dębieńsko I w latach 2031 - 2040 - część A - uwarunkowania rozwoju 4.57 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_26_po_str_59.jpg [4.57 MB] Prognoza wpływów eksploatacji górniczej w terenie górniczym Dębieńsko I w latach 2041 - 2050 - część A - uwarunkowania rozwoju 4.57 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_27_po_str_59.jpg [4.57 MB] Prognoza wpływów eksploatacji górniczej w terenie górniczym Dębieńsko I w latach 2051 - 2060 - część A - uwarunkowania rozwoju 4.55 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_28_po_str_59.jpg [4.55 MB] Prognoza wpływów eksploatacji w terenie górniczym Dębieńsko I w latach 2051 - 2060 - zalewiska prognozowanie osiadania terenu na tle aktualnego stanu ukształtowania terenu - część A - uwarunkowania rozwoju 5.86 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_29_po_str_59.jpg [5.86 MB] Prognoza wpływów eksploatacji w terenie górniczym Dębieńsko I w latach 2051 - 2060 - zalewiska prognoza zmian ukształtowania obszaru w latach 2051 - 2060 - część A - uwarunkowania rozwoju 5.61 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_30_po_str_61.jpg [5.61 MB] Zaopatrzenie w wodę - część A - uwarunkowania rozwoju 4.41 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_31_po_str_61.jpg [4.41 MB] Odprowadzanie ścieków - część A - uwarunkowania rozwoju 4.07 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_32_po_str_62.jpg [4.07 MB] Zaopatrzenie w gaz - część A - uwarunkowania rozwoju 4.27 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_33_po_str_62.jpg [4.27 MB] Zaopatrzenie w energię elektryczną - część A - uwarunkowania rozwoju 4.59 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_34_po_str_64.jpg [4.59 MB] Komunikacja kołowa - część A - uwarunkowania rozwoju 4.52 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_35_po_str_66.jpg [4.52 MB] Komunikacja kolejowa - część A - uwarunkowania rozwoju 4.26 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_36_po_str_66.jpg [4.26 MB] Trasy komunikacji autobusowej - część A - uwarunkowania rozwoju 4.11 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_37_po_str_67.jpg [4.11 MB] Komunikacja rowerowa, szlaki turystyczne - część A - uwarunkowania rozwoju 4.27 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_38_po_str_67.jpg [4.27 MB] Zasięgi uciążliwości autostrady A1 - część A - uwarunkowania rozwoju 4.24 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_39_po_str_68.jpg [4.24 MB] Wnioski do studium - część A - uwrunkowania rozwoju 4.71 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_40_po_str_68.jpg [4.71 MB] Rolnicza przestrzeń produkcyjna - grunty gospodarstwa rolnego Krzysztof Smyczek - część A - uwarunkowania rozwoju 4.25 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_40_po_str_68.jpg [4.25 MB] Rolnicza przestrzeń produkcyjna - grunty gospodarstwa rolnego Krzysztof Smyczek - część A - uwrunkowania rozwoju 4.25 MB
czerw_studium_czesc_A_schemat_nr_41_po_str_68.jpg [4.25 MB] Wniosek "KARBONIA PL" przewidywana eksploatacja pokładów partii leszczyńskiej w latach 2015 - 2030 - część A - uwarunkowania rozwoju 4.48 MB
1_uwarunkowania_spis_tresci.pdf [4.48 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - spis treści 905 KB
2_uwarunkowania_tekst.pdf [905 KB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - tekst studium 3.61 MB
3_uwarunkowania_tekst_inwentaryzacja_foto.pdf [3.61 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - tekst studium 3.84 MB
4_uwarunkowania_tekst_inwentaryzacja_foto.pdf [3.84 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - tekst studium 2.37 MB
5_uwarunkowania_tekst_inwentaryzacja_foto.pdf [2.37 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - tekst studium 1.02 MB
6_uwarunkowania_tekst_inwentaryzacja_foto.pdf [1.02 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - tekst studium 1.95 MB
7_uwarunkowania_tekst_inwentaryzacja_foto.pdf [1.95 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - sołectwo Bełk 1.09 MB
8_uwarunkowania_tekst_inwentaryzacja_foto.pdf [1.09 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - sołectwo Książenice 504 KB
9_uwarunkowania_tekst_inwentaryzacja_foto.pdf [504 KB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - sołectwo Palowice 1.75 MB
10_uwarunkowania_tekst_inwentaryzacja_foto.pdf [1.75 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - sołectwo Przegędza 953 KB
11_uwarunkowania_tekst_inwentaryzacja_foto.pdf [953 KB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - sołectwo Stanowice 1.03 MB
12_uwarunkowania_tekst_inwentaryzacja_foto.pdf [1.03 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - sołectwo Szczejkowice 1.1 MB
13_uwarunkowania_tekst.pdf [1.1 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - tekst studium 16.08 MB
14_wnioski_do_studium_w_procedurze.pdf [16.08 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część A - uwarunkowania rozwoju - wykaz wniosków 13.91 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_1_po_str_4.jpg [13.91 MB] Nowe relacje i powiązania pomiędzy Czerwionką i Leszczynami - część B - ustalenia studium 10.11 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_2_po_str_42.jpg [10.11 MB] Wzmocnienie powiązań przerwanych przez autostradę - część B - ustalenia studium 4.71 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_3_po_str_4.jpg [4.71 MB] Możliwość kształtowania działalności gospdarczych przy węzłach autostrady - część B - ustalenia studium 5.23 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_4_po_str_4.jpg [5.23 MB] Korytarze ekologiczne część B - ustalenia studium 7.35 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_5_po_str_4.jpg [7.35 MB] Korytarze powiązań układu - część B - ustalenia studium 4.19 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_6_po_str_4.jpg [4.19 MB] Zespół "Centrum Miasta" - rozwój funkcji miejskich - część B - ustalenia studium 4.03 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_7_po_str_4.jpg [4.03 MB] Koordynacja rozwoju z wpływami eksploatacji węgla w terenie górniczym "Dębieńsko I" - część B - ustalenia studium 4.53 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_8_po_str_4.jpg [4.53 MB] Model rozwoju mista - część B - ustalenia studium 7.73 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_9_po_str_27.jpg [7.73 MB] Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych - część B - ustalenia studium 4.76 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_10_po_str_30.jpg [4.76 MB] Ochrona przed skutkami eksploatacji węgla - część B - ustalenia studium 4.7 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_11_po_str_30.jpg [4.7 MB] Ochrona przed skutkami eksploatacji węgla w terenie górniczym "Dębieńsko I" - część B - ustalenia studium 5.82 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_12_po_str_32.jpg [5.82 MB] Prawne formy ochrony wartości przyrodniczych - część B - ustalenia studium 4.85 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_13_po_str_33.jpg [4.85 MB] Ochrona wartości kulturowych - obiekty zabytkowe - część B - ustalenia studium 4.22 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_14_po_str_35.jpg [4.22 MB] Ochroma wartości kulturowych - strefy ochrony konserwatorskiej, obszary obserwacji archeologicznej - część B - ustalenia studium 4.28 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_15_po_str_38.jpg [4.28 MB] Ochrona wartości kulturowych - obiekty ppostulowane do wpisu do gminnej ewidencji zabytków oraz do ochrony w ustaleniach miejscowych planów zagospdarowania przestrzennego - część B - ustalenia studium 4.03 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_16_po_str_40.jpg [4.03 MB] Układ komunikacji kołowej - część B - ustalenia studium 4.85 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_17_po_str_40.jpg [4.85 MB] Komunikacja rowerowa - część B - ustalenia studium 4.55 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_18_po_str_41.jpg [4.55 MB] Infrastruktura techniczna - zaopatrzenie w wodę - częśc B - ustalenia studium 5.75 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_19_po_str_41.jpg [5.75 MB] Infrastruktura techniczna - odprowadzenie ścieków - część B- ustalenia studium 5.31 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_20_po_str_42.jpg [5.31 MB] Infrastruktura techniczna - zaopatrzenie w gaz - część B - ustalenia studium 5.36 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_21_po_str_42.jpg [5.36 MB] Infrastruktura techniczna - zaopatrzenie w energię elektryczną - część B - ustalenia studium 5.84 MB
czerw_studium_czesc_B_schemat_nr_22_po_str_42.jpg [5.84 MB] Infrastruktura techniczna - obszary wskazane do zabudowy i zabudowane wymagające modernizacji i realizacji sieci infrastruktury technicznej - część B - ustalenia studium 4.94 MB
1_ustalenia_spis_tresci.pdf [4.94 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część B - ustalenia studium 718 KB
2_ustalenia_tekst_czesc_1.pdf [718 KB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część B - ustalenia studium 3.68 MB
3_ustalenia_tekst_czesc_2.pdf [3.68 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część B - ustalenia studium (Strefy) 8.62 MB
4_ustalenia_tekst_czesc_3.pdf [8.62 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część B - ustalenia studium 5.5 MB
5_ustalenia_tekst_czesc_4.pdf [5.5 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część B - ustalenia studium 5.57 MB
czerw_studium_czesc_C_tekst.pdf [5.57 MB] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - część C - uzasadnienie przyjętych rozwiązań - synteza ustaleń studium 2.22 MB
Czerw_studium_rysunek_nr_1.jpg [2.22 MB] Rysunek studium nr 1 - układ jednostek urbanistycznych 20.11 MB
Czerw_studium_rysunek_nr_2.jpg [20.11 MB] Rysunek studium nr 2 - uwarunkowania przyrodnicze rozwoju Gminy i Miasta 23.58 MB
Czerw_studium_rysunek_nr_3.jpg [23.58 MB] Rysunek studium nr 3 - uwarunkowania kulturowe rozwoju Gminy i Miasta 16.73 MB
Czerw_studium_rysunek_nr_4.jpg [16.73 MB] Rysunek studium nr 4 ustalenia studium kierunki zagospdarowania przestrzennego 22.9 MB
Czerw_studium_rysunek_nr_5.jpg [22.9 MB] Rysunek studium nr 5 - ustalenia studium - zasady ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego 23.1 MB
Czerw_studium_rysunek_nr_6.jpg [23.1 MB] Rysunek studium nr 6 - ustalenia studium - kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 18.03 MB
Dane teleadresowe
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
zegar Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7.30 - 17.00

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30

piątek od 7.30 do 14.00
Tel.
(032) 429 59 11
(032) 431 17 60
E-mail:
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka - Leszczyny:


mgr Wiesław Janiszewski

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

mgr Andrzej Raudner

 
Druki do pobrania
 
 
 
Ostatnia zmiana: Pala Łukasz (2011-09-28 10:09:06)
Odwiedzin na tej stronie: 8224 , Rejestr zmian
Projektowanie stron: IntraCOM