rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

1. Ogłoszenie -  Gmina Czerwionka-Leszczyny przystąpiła 31 lipca 2015 r. do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Dokument ten określi strategię działań na rzecz zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej gminy, uwzględniając uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak również czynniki lokalne, specyficzne dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Plik do pobrania:

 - pełna treść ogłoszenia


2. Informacja dot. przeprowadzenia badania ankietowego i ankiety dla mieszkańców w ramach opracowania przez gminę „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” oraz „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

Plik do pobrania:

 - Treść informacji3. Ankieta wstępna dla budynków indywidualnych i lokali mieszkalnych.

Plik do pobrania:

 - Ankieta (wersja open office)

 - Ankieta (wersja word)

 

4. “Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” – projekt dokumentu do konsultacji.

Pliki do pobrania:

1.“Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” – projekt dokumentu do konsultacji

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3

5. Załącznik nr 4

6. Załącznik nr 5

7. Załącznik nr 6


Prognoza oddziaływania na środowisko: Planu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

5. “Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” – projekt dokumentu do konsultacji.

Pliki do pobrania:

1.“Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” – projekt dokumentu do konsultacji

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. Załącznik nr 3


Prognoza oddziaływania na środowisko: Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach

6. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych następujących projektów dokumentów:

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”

2. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny

7. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje o przyjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach następujących dokumentów:

1. “Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
(załącznik – obwieszczenie uchwalenie PGN)
2. “Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”(załącznik – obwieszczenie uchwalenie PZE)
 
Dokumenty dostępne są również w BIP-ie:

http://www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/dzialalnosc_urzedu/plany_i_programy.html
 


Zamknij