rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Centrum Organizacji Pozarządowych

Adres: ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Tel: 032 433 49 90,  795 130 344

E-mail: cop@czerwionka-leszczyny.com.pl


Godziny otwarcia COP

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek 8:00 – 16:00

Środa Nieczynne

Czwartek 12:00 – 20:00

Piątek 8:00 – 16:00

 

Zakładkę dotyczącą organizacji pozarządowych wykonano w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” realizowanego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z Siedzibą w Rybniku w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Link do generatora ofert i sprawozdań:  GENERATOR

Do pobrania:

Usługę dostępu do narzędzi systemu on-line: generator ofert i sprawozdań zakupiono w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” realizowanego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z Siedzibą w Rybniku w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


      CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA


                                                   

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych

Do pobrania:

 

 

 

 Zamknij