rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Opłata targowa

 1. Stawki opłaty targowej dla placu targowego w dzielnicy Leszczyny:
  • opłata dzienna za sprzedaż różnego rodzaju towarów ze stanowiska za każdy m2 - 2,00 zł,
  • opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności do 1,5 t - 10,00 zł,
  • opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t - 15,00 zł. 
 2. Stawki opłaty targowej dla placu targowego w dzielnicy Czerwionka:
  • opłata dzienna za sprzedaż ze stanowiska za każdy m2 - 1,50 zł,
  • opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności do 1,5 t - 7,00 zł,
  • opłata dzienna za sprzedaż towarów z samochodu o ładowności powyżej 1,5 t - 10,00 zł.


Zamknij