rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach

Zakres rzeczowy

Termin realizacji zadania

Koszt i źródła finansowania zadania

Całkowite nakłady poniesione na inwestycję:       823 471,87 zł

W tym:

  • Budżet gminy                                                                 205 867,87 zł
  • WFOŚiGW Katowice umorzenie pożyczki              617 604,00 zł

Wykonawca

„BUDEXIM” Sp. z o.o. Rybnik

Galeria z realizacji projektuZamknij