rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Kultura

Głównym animatorem życia kulturalnego w Czerwionce-Leszczynach jest Miejski Ośrodek Kultury, który zaspokaja kulturalne potrzeby mieszkańców gminy i miasta oraz zapewniania rozwój kultury i współtworzy jej wartości we współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym.

Działalność kulturalna MOK-u prowadzona jest w sześciu placówkach - sidzibie MOK-u i Domu Kultury w Czerwionce, Domu Kultury w Leszczynach, Klubie Młodzieżowym w Dębieńsku, Klubie Strażaka w Bełku i Wiejskim Domu Kultury w Szczejkowicach. Bazę obiektów kulturalnych uzupełnia sieć 11 placówek bibliotecznych, zlokalizowanych na terenie wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy.

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze w Czerwionce-Leszczynach istnieją warunki sprzyjające dużej aktywności mieszkańców w dziedzinie kultury i rozrywki. Aktywnie działają tutaj liczne kluby, organizacje i stowarzyszenia kulturalne oraz zespoły artystyczne. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wielu imprezach lokalnych i ponadlokalnych, które są organizowane na terenie gminy i miasta.Zamknij