rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Klub Honorowych Dawców Krwi im. Antoniego Bery

Prezes

Eugeniusz Stolarz

ul. 3 Maja 16,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel.: (32) 431 39 01

Klub założył w 1975 roku Antoni Bera - pracownik Miejskiego Ośrodka Zdrowia, który pełnił funkcję pierwszego prezesa. Podstawowym celem działania klubu jest dążenie do zabezpieczenia odpowiedniej ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa, propagowanie i popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa oraz zasad PCK, organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi.

Obecnie w klubie zrzeszonych jest 90 członków. Biorą oni udział w corocznych imprezach takich jak: rajd „Czerwona Róża”, „Marsz Pokoju”, pielgrzymki, spartakiady. Akcja oddawania krwi odbywa się co 2 miesiące. Członkowie klubu spotykają się 2 razy w miesiącu.Zamknij