rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Referat Rozliczania i Windykacji Opłaty

Kierownik

Anna Chwołka

tel. (032) 42 959 43

go@czerwionka-leszczyny.com.pl

ul. Parkowa 9,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

 

Do zadań Referatu Rozliczania i Windykacji Opłaty należy
w szczególności:

 • weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości
  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 •  przygotowywanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie księgowości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi, w tym kontrola terminowości wpłat,
 •  przyjmowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań dotyczących zwolnień
  i ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi, z uwzględnieniem pomocy publicznej dla podatników będących
  przedsiębiorcami,
 •  wykonywanie kontroli podatkowej,
 •  windykacja zaległości podatkowych w tym :
  - wystawianie upomnień,
  - wystawianie tytułów wykonawczych.
Zamknij