rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Referat Informatyki

Naczelnik,

Kazimiera Gorzawska

telefon: (32) 429 59 39

og.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

telefon: (32) 429 59 22

ri@czerwionka-leszczyny.com.pl

ul. Parkowa 9,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Referatu Informatyki należy w szczególności:

Pracownik Referatu wskazany przez Burmistrza pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w tutejszym Urzędzie, wykonując między innymi następujące czynności:Zamknij