rozmiar tekstu + A - A   Wersja tekstowa

Młodzi. Kreatywni. Aktywni.

 

O projekcie: Projekt pn. "Młodzi. Kreatywni. Aktywni." jest wyjątkową inicjatywą, która angażuje młodzież zamieszkującą tereny wiejskie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Projekt umożliwia skorzystanie ze szkoleń tematycznych, włącza w proces tworzenia narzędzi promocyjnych dla gminy oraz poszczególnych sołectw. Jego głównym celem jest budowanie postaw przedsiębiorczych oraz indywidualnej kreatywności każdego z uczestników.

Projekt realizowany jest przez Fundusz Lokalny „Ramża”.

Termin: Projekt będzie realizowany w okresie luty 2014r. - lipiec 2014r.

Rekrutacja: w trakcie (należy wypełnić arkusz rekrutacyjny i przesłać na podany niżej adres e-mail) Rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do dnia 31.03.2014 r.

Działania :Projekt jest ścieżką zdobywania umiejętności teoretycznych oraz praktycznych.

Oferuje szkolenia z takich tematów jak:


Na każdym etapie szkoleń uczestnicy projektu otrzymają materiały szkoleniowo-edukacyjne.

Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnie (pod okiem animatora) stworzyć kampanię promującą ich miejscowość. W tym celu opracowana zostanie gra terenowa, tzw. „questing” oraz dodatkowe narzędzia zaplanowane wcześniej przez uczestników. W trakcie projektu będą oni mieli okazję zdecydować o przeznaczeniu puli środków finansowych. Udział w realizacji projektu będzie znaczącym elementem w CV uczestnika.

Uczestnicy: Projektu możliwia udział 30 osobom zamieszkującym tereny sołectw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W projekcie mogą zatem wziąć udzia łmieszkańcy Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic, Szczejkowic.

W wybranych 3 sołectwach (na podstawie zgłoszeń uczestników) utworzymy ok.10 osobowe grupy zainteresowanych omawianą tematyką. Projekt przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych, szkół średnich oraz studentów studiów licencjackich (więcej informacji w regulaminie).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowe szczegóły dostępne są u Lidera projektu oraz pod adresem e-mail: garbacz.sebastian@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

                                                     

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Zamknij